Odnotowanie nieobecności i nadgodzin w kalendarzu

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie na kalendarzu pracownika rzeczywistego czasu pracy wraz z nieobecnością,

  • Na Liście pracowników podświetlamy wybranego pracownika Jan Kowalski.
  • Na dole okna otwieramy przycisk (Nie)obecności – na ekranie pojawi się Formularz czasu pracy.
  • Na zakładce Nieobecności – dodajemy nieobecność Urlop wypoczynkowy na okres tylko 1 dnia pracy (w drugim tygodniu zatrudnienia) dodatkowo zaznaczamy pole „Na żądanie” i zapisujemy formularz nieobecności.
  • Przechodzimy na zakładkę Kalendarz – widzimy, że czas pracy został pomniejszony o 7h (taka jest dzienna norma pracy dla tego pracownika). W części Nieobecności (dni) widzimy informację o 1 dniu nieobecności typu Urlop. Natomiast w dniu, w którym wpisano urlop, zamiast informacji o czasie pracy, wyświetlany jest skrót nazwy nieobecności.
  • Dodatkowo na zakładce Kalendarz – edytujemy inny dzień pracy (z czasem pracy) – również w drugim tygodniu zatrudnienia – na wyświetlonym Formularzu dnia modyfikujemy godzinę zakończenia pracy z 14:00 na 16:00 (W związku z tym, że norma dobowa w dniu typu „Pracy” została przekroczona, pracownik otrzyma w wypłacie dopłaty do nadgodzin 50%).
  • Akceptujemy formularz dnia pracy – widzimy, że czas pracy został zwiększony o 2 godziny.
  • Zapisujemy wprowadzone zmiany

Czy ten artykuł był pomocny?