Dokumenty

Dla dokumentów typu EMAIL – wątek mailowy, WP – wiadomość przychodząca, WW – wiadomość wychodząca – właściwych dla modułu CRM, możemy w tym miejscu określić schemat numeracji oraz serię. Definiowanie schematów numeracji oraz serii jest możliwe z poziomu Konfiguracja Program/ Definicje dokumentów/ CRM.

Czy ten artykuł był pomocny?