Formularz Grupy ograniczeń potrąceń

Składa się z dwóch zakładek:

 • [Ogólne] – pozwala na określenie do jakiej wysokości kwot wypłat nie będących zasiłkami może się liczyć potrącenie, a także deklarację wysokości kwoty wolnej od potrąceń (to co pracownik musi dostać po potrąceniach, niezależnie od wysokości jego wynagrodzenia),
 • [Dodatkowe] – pozwala na określenie do jakiej wysokości kwot zasiłków może liczyć się potrącenie oraz listę potrąceń (typów wypłat) podlegających ograniczeniu.

Na zakładce [Ogólne] formularza można odnotować ustawienia dotyczące Ograniczenia dotyczące wynagrodzeń nie będących zasiłkami:

 • Podlegające egzekucji do [ ] % kwoty netto (domyślnie podpowiadane jest 0%).
 • Składniki – z listy typów wypłat, które nie są zasiłkami ZUS można wybrać te, których ma dotyczyć to ustawienie (domyślnie pusta).
 • Podlegające egzekucji do [ ] % kwoty netto (domyślnie podpowiadane jest 0%) – daje możliwość ustawienia odrębnego progu dla II grupy wyjątków.
 • Składniki – dla tej II grupy wyjątków, z listy typów wypłat, które nie są zasiłkami ZUS można wybrać te, które nie wystąpiły powyżej (np. premie, nagrody roczne).
 • Pozostałe wynagrodzenia podlegają egzekucji do [ ] % kwoty netto (domyślnie podpowiadane jest 0%) – to III próg procentowy, dotyczy wszystkich typów wypłat nie będących zasiłkami ZUS i nie wskazanych na listach powyżej.
 • Kwota wolna od potrąceń [ ] % minimalnej płacy – domyślnie podpowiadane 0% i dodatkowo przy tym parametrze, dostępny jest parametr Proporcjonalnie do wymiaru etatu z opcją TAK/NIE (TAK – domyślnie zaznaczone).
Formularz grupy ograniczeń potrąceń – zakładka Ogólne

Zakładkę [Dodatkowe] formularza podzielono na dwie sekcje.

Sekcja 1 – Ograniczenia dotyczące zasiłków ZUS:

 • Podlegają egzekucji do [ ] % kwoty (domyślnie 0%) – dotyczy wszystkich elementów wypłat będących zasiłkami ZUS.
 • Kwota wolna od potrąceń: [ ] % najniższej emerytury – (domyślnie 0 %)
 • Kwota: [ ] – domyślnie (0%) oraz dostępne parametry Proporcjonalnie do wymiaru etatu z opcją TAK/NIE (TAK – domyślnie zaznaczone) oraz Proporcjonalnie do liczby dni zasiłku z opcją TAK/NIE (NIE – domyślnie zaznaczone).

Sekcja 2 – Potrącenia podlegające ograniczeniu:

Użytkownik może wybrać pod przyciskiem , które potrącenia podlegają ograniczeniu. Lista domyślnie zostanie zawężona do typów wypłat, które mają zaznaczoną flagę Potrącenie [v], są nieopodatkowane i wpływają na kwotę do wypłaty [v]. Dane potrącenie może być przypisane tylko do jednej grupy potrąceń, aby możliwa była jednoznaczna interpretacja ograniczeń przy liczeniu wypłaty.

Uwaga
Przesunięcie Potrącenia (typu wypłaty) z jednej do drugiej grupy dopuszczalne tylko na zasadzie usunięcia danego typu wypłaty z listy potrąceń powiązanych z jedną grupą, a następnie umieszczenie go na liście potrąceń powiązanych z drugą grupą.

Kolejność na liście ‘Potrąceń podlegających ograniczeniu’ – określa ich priorytety przy liczeniu. Pierwsze na liście ściągane w pierwszej kolejności, potem następne. Stąd na liście dostępne są:

 Podnieś – podwyższa priorytet naliczani,

 Obniż – obniża priorytet naliczania.

Formularz grupy ogranicze potrąceń – zakładka Dodatkowe

Predefiniowane grupy ograniczeń

Grupa potrąceń alimentacyjnych – domyślnie ustawiana jako pierwsza w kolejności. Predefiniowane ustawienia dla tej grupy:

SekcjaOgraniczenia dotyczące wynagrodzeń nie będących zasiłkami:

 • Podlegające egzekucji do [0.00] % kwoty netto. Składniki – tj. lista typów wypłat, których ma dotyczyć to ograniczenie (domyślnie pusta) do uzupełnienia przez użytkownika.
 • Podlegające egzekucji do [100.00]% kwoty netto. Składniki – lista typów wypłat, których ma dotyczyć to ograniczenie (domyślnie pusta) do uzupełnienia przez użytkownika.
 • Pozostałe wynagrodzenia podlegają egzekucji do [60.00] % kwoty netto.
 • Kwota wolna od potrąceń: [0.00] % minimalnej płacy.

SekcjaOgraniczenia dotyczące zasiłków ZUS:

 • Podlegają egzekucji do [60.00]% kwoty,
 • Kwota wolna od potrąceń: [50.00] % najniższej emerytury – proporcjonalnie do wymiaru etatu „Tak”, proporcjonalnie do liczby dni zasiłku ”Nie”.

Na zakładce [Dodatkowe] formularza Lista potrąceń – do uzupełnienia przez użytkownika.

Grupa potrąceń z innych tytułów

Grupa domyślnie ustawiana w nowej bazie jako druga w kolejności. Predefiniowane ustawienia dla tej grupy:

Sekcja – Ograniczenia dotyczące wynagrodzeń nie będących zasiłkami:

 • Podlegające egzekucji do [0.00]% kwoty netto. Składniki – tj. lista typów wypłat, których ma dotyczyć to ograniczenie (domyślnie pusta) do uzupełnienia przez użytkownika.
 • Podlegające egzekucji do [100.00]% kwoty netto. Składniki – tj. lista typów wypłat, których ma dotyczyć to ograniczenie (domyślnie pusta) do uzupełnienia przez użytkownika.
 • Pozostałe wynagrodzenia podlegają egzekucji do [50.00]% kwoty netto.
 • Kwota wolna od potrąceń: [100.00]% minimalnej płacy – proporcjonalnie do wymiaru etatu „Tak”.

SekcjaOgraniczenia dotyczące zasiłków ZUS:

 • Podlegają egzekucji do [25.00]% kwoty.
 • Kwota wolna od potrąceń: [75,00]% najniższej emerytury – proporcjonalnie do wymiaru etatu „Tak”, proporcjonalnie do liczby dni zasiłku ”Nie”.

Na zakładce [Dodatkowe] formularza Lista potrąceń – do uzupełnienia przez użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?