Magazyn walut – zakładka Nierozliczone KW

Lista nierozliczonych KW związana jest z rozliczeniami operacji składających się na magazyn walut. Prezentuje zapisy BOMWKW oraz KW nierozliczone oraz częściowo rozliczone (w kwocie pozostającej do rozliczenia). Lista zawiera następujące informacje:

  • Numer dokumentu – obcy,
  • Numer wewnętrzny,
  • Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie,
  • Kwota pozostająca do rozliczenia w złotówkach ,
  • Typ kursu,
  • Data kursu,
  • Mianownik kursu,
  • Licznik kursu,
  • Data operacji.

Lista wyświetlana jest dla konkretnego rejestru kasowego/bankowego. Wybór tego rejestru odbywa się poprzez wybór z rozwijalnej listy rejestrów. Zakres dat – parametr ten jest domyślnie odznaczony przy wejściu na listę. Jeżeli w rejestrze jest bardzo dużo zapisów, można zaznaczyć parametr i odpowiednio wskazać zakres dat, co zwiększy czytelność listy.

Szukaj – na liście dostępne jest wyszukiwanie pod klawiszem lornetki. Po wpisaniu ciągu znaków w polu Szukaj należy użyć klawisza Znajdź.

Możliwy jest również podgląd zaznaczonego dokumentu ikoną lupy.

Zapisy wyświetlone na liście można również wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Lista nierozliczonych KW w magazynie walut

Czy ten artykuł był pomocny?