Magazyn walut – zakładka Różnice kursowe

Lista różnic kursowych związana z rozliczeniami operacji składających się na magazyn walut. Lista zawiera następujące informacje:

  • Numer dokumentu,
  • Data rozrachunku – data późniejszego dokumentu,
  • Dokument rozliczany,
  • Dokument rozliczający,
  • Wartość różnicy kursowej – w walucie systemowej.

Lista wyświetlana jest dla konkretnego rejestru kasowego/bankowego. Wybór tego rejestru odbywa się poprzez wybór z rozwijalnej listy rejestrów. Zakres dat – parametr ten jest domyślnie odznaczony przy wejściu na listę. Jeżeli w rejestrze jest bardzo dużo zapisów, można zaznaczyć parametr i odpowiednio wskazać zakres dat, co zwiększy czytelność listy.

Na liście jest możliwość filtrowania dokumentów filtrem prostym i filtrem zaawansowanym. Na liście filtrów dostępny jest filtr Nie zaksięgowane różnice kursowe MW, który pozwala wyfiltrować tylko takie dokumenty różnicy kursowej MW, które jeszcze nie zostały zaksięgowane. Dodatkowo jest możliwość filtrowania przy użyciu parametrów: Różnice kursowe z raportów k/b lub Różnice kursowe z bilansów otwarcia MW.

Możliwy jest również podgląd zaznaczonego dokumentu klawiszem lupy.

Zapisy wyświetlone na liście można również wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Czy ten artykuł był pomocny?