Operatorzy – Lista operatorów

Okno zawiera listę operatorów programu. Możliwe do realizacji czynności administracyjne związane z zakładaniem kont dla nowych operatorów to:

 – Dodaj dodanie nowego operatora,

 – Edycja – zmiana ustawień dla operatora,

 – Usuń – usuwanie operatora z bazy.

Uwaga
Wywołanie akcji usuwania operatora zwróci ostrzeżenie: Usunięcie operatora może doprowadzić do niespójności danych. Jeżeli operator ten aktywnie pracował w Comarch ERP XL HRzalecamy zaznaczenie na jego karcie parametru Konto zablokowane. Czy na pewno chcesz skasować operatora? – po wybraniu TAK, operator zostanie usunięty z bazy

Czy ten artykuł był pomocny?