Umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym

Cel ćwiczenia: Dodanie pracownikowi umowy zlecenia oraz zdefiniowanie nowego schematu numeracji umów cywilnoprawnych.

 1. Wyświetlamy Listę pracowników zatrudnionych na Etat lub Wszystkich.
 2. Po ustawieniu kursora na pracowniku Jan Kowalski, wyświetlamy  Listę umów cywilnoprawnych .
 3. Dopisujemy nową umowę za pomocą przycisku  (<INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem myszy) – na zakładce Ogólne naciskamy przycisk Dokument i z tego poziomu dodajemy nowy wzorzec numeracji umów
  • Symbol: UZL
  • Nazwa: Umowy zlecenia
  • Wybieramy schemat numeracji składający się z sekcji:
   • pierwsza: symbol dokumentu
   • druga: rok kalendarzowy
   • trzecia: miesiąc
   • czwarta: numer bez zer
   • piąta: [—]  
 4. Zapisujemy schemat numeracji, a następnie wybieramy go na formularzu umowy (UZL).
 5. W oknie umowy wypełniamy pola: 
  • Data zawarcia umowy: data dzisiejsza
  • Data rozwiązania umowy: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Tytuł umowy: Przygotowanie wysyłek – wypełniając to pole korzystamy ze słownika
  • Rodzaj umowy: wybieramy PIT-8B.6 Przychody z osobiście wykonywanej działalności
  • Wartość: 250 zł
 6. Po przejściu na zakładkę Ubezpieczenia wybieramy Kod tytułu ubezpieczenia 0110 – dwie ostatnie cyfry (ustalone prawo do emerytury lub renty i kod stopnia niepełnosprawności) są automatycznie dopisywane na podstawie informacji wprowadzonych w formularzu pracownika na zakładce Ubezpieczenie cd.
 7. Po wybraniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie zleceniobiorcy obowiązkowo wszystkimi ubezpieczeniami (zlecenie zawarte z „własnym” pracownikiem) i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z datą zawarcia umowy.
 8. Zapisujemy formularz umowy – na liście umów pracownika powstaje zielony zapis (umowa jest jeszcze nie wypłacona).
 9. Z poziomu formularza umowy drukujemy – korzystając z podglądu wydruku – treść zawartej umowy zlecenia. Przed wydrukiem program proponuje wypełnienie dodatkowych informacji tak, aby wydrukować kompletny dokument.

 

Czy ten artykuł był pomocny?