Wypłata umów zlecenie

Cel ćwiczenia: Wypłacenie umów cywilnoprawnych na liście typu „Umowa”.

 • Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
 • Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) symbol U (Umowa).
  • Rodzaj: Umowa
  • data wypłaty: 5 dzień następnego miesiąca
 • W oknie Wypłaty pracowników z filtrem Wszyscy wybieramy wcześniej zdefiniowaną listę płac o symbolu U za bieżący miesiąc.
 • Ustawiamy kursor na osobie Jan Kowalski i ikoną plusa uruchamiamy naliczenie wypłaty.
 • W formularzu wypłaty przechodzimy na zakładkę Elementy wypłaty i widzimy pozycję UZL/… Przygotowanie wysyłek wwysokości 250 zł. Sprawdzamy pozostałe zakładki dotyczące Podatków i Ubezpieczeń, zapisujemy formularz wypłaty.
 • Na liście pojawia się wypłata dla zleceniobiorcy Jan Kowalski w kolorze
 • Naliczamy wypłatę dla zleceniobiorcy Agata Krakowska. Proponuje się kwota wypłaty w wysokości 1000 zł (rata). Cała umowa została zawarta na kwotę 6000 zł.
 • W oknie wypłat sprawdzamy zawartą umowę dla Jan Kowalski poprzez naciśnięcie przycisku Lista umów pracownika i widzimy, że jest wyświetlona na czarno, co oznacza, że została w całości wypłacona. W taki sam sposób sprawdzamy umowę zawartą z Agata Krakowska, dla której wypłacono tylko pierwszą ratę umowy dlatego kolor umowy pozostał zielony. Edytujemy tę umowę i sprawdzamy zawartość zakładki Lista wypłat umowy (1000 zł)widzimy, że została tylko wypłacona część umowy (rata).
 • Z poziomu okna Wypłaty pracowników możemy wydrukować rachunek do umowy – korzystając z   podglądu na ekran.

Czy ten artykuł był pomocny?