Zapomogi PKZP

W ramach kas zapomogowo – pożyczkowych niektóre firmy wypłacają pracownikom bezzwrotne (nieopodatkowane) zapomogi w przypadkach losowych. Chcąc przypisać pracownikowi do listy dodatków bezzwrotną zapomogę – jednorazową, finansowaną ze środków PKZP należy:

  1. Zaznaczyć pracownika na liście członków PKZP, następnie nacisnąć przycisk Zapomogi PKZP. Jeśli składki mają być przypisane do grupy pracowników po zaznaczeniu ich na liście należy nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Zapomogi seryjnie lub rozwinąć menu dostępnych opcji – przycisk  przy ikonie Zapomogi PKZP,
  2. Pojawi się okno Lista zapomóg PKZP, nacisnąć przycisk Dodaj ,
  3. Następnie na formularzu zapomogi PKZP wybrać z listy Typ składnika. Standardowo zdefiniowany jest składnik Zapomoga PKZP, ale użytkownik może utworzyć własny składnik będący zapomogą PKZP, zgodnie z opisem w podręczniku do Konfiguracji,
  4. Po wybraniu składnika należy uzupełnić pole, w jakim okresie zapomoga zostanie wypłacona oraz jej kwotę,
  5. Przyciskiem  zapisujemy zapomogę na listę zapomóg pracownika.

Czy ten artykuł był pomocny?