Atrybuty – klasy

Jest to lista zdefiniowanych w bazie atrybutów dla pracowników (albo zaimportowanych z Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum klas atrybutów powiązanych z obiektem pracownika).

Atrybuty (definicje) i grupy atrybutów mogą być zsynchronizowane z Comarch ERP XL. Zalecamy, aby z poziomu programu Comarch ERP XL została ustawiona współpraca z modułem płacowym i korzystanie z bieżącej dwukierunkowej synchronizacji danych. Przy takiej konfiguracji dane między bazami synchronizują się automatycznie. Gdy współpracująca baza Comarch ERP XL jest w wersji nie obsługującej dwukierunkowej synchronizacji atrybutów (niższej niż 2015.1), wówczas synchronizacja atrybutów może być wykonana także z poziomu Comarch ERP XL HR, jeśli w System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Współpraca z Comarch ERP XL zaznaczony jest parametr Odblokuj importy danych z bazy Comarch ERP XL. W takim przypadku na liście atrybutów i grup atrybutów dostępna jest funkcja importu z bazy Comarch ERP XL. Służy ona do uzupełnienia listy atrybutów w Comarch ERP XL HR o te, które zdefiniowano w Comarch ERP XL i powiązano z obiektem pracownika. Importują się tylko te atrybuty z Comarch ERP XL, które maja ustawioną flagę Okresowy, są spięte z obiektem pracownika i mają typ obsługiwany przez Comarch ERP XL HR. Funkcja importu z Comarch ERP XL jest ukryta w bazach, w których nie jest włączona współpraca z Comarch ERP XL.

Definiowanie klasy atrybutu – parametr Synchronizowany z Comarch ERP XL

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?