Parametry współpracy z XL

Współpraca z systemem Comarch ERP XL – w przypadku, gdy moduł płacowy ma współpracować z systemem Comarch ERP XL, parametr ten powinien zostać zaznaczony. W przypadku współpracy Comarch ERP XL HR z systemem Comarch ERP XL w  wersji 2017.0 lub wyższej, wszystkie parametry dotyczące synchronizacji bazy Comarch ERP XL z bazą kadrowo‑płacową są ustawiane wyłącznie z poziomu modułu Administrator Comarch ERP XL. W konfiguracji bazy kadrowo – płacowej informacje o synchronizowanej bazie są wyświetlane tylko do podglądu (bez możliwości edycji). Współpraca z systemem Comarch ERP XL polega na synchronizacji danych kadrowych i możliwości księgowania wypłat do Comarch ERP XL.

Po zaznaczeniu parametru należy uzupełnić informacje o:

  • Serwer bazy danych systemu XL – nazwa serwera bazy danych systemu Comarch ERP XL
  • Baza danych systemu Comarch ERP XLnazwa bazy danych, w której zapisywane będą informacje z modułu Comarch ERP XL HR Należy pamiętać o tym, że nazwa bazy danych powinna rozpoczynać się od wyrażenia ERPXL_nazwa bazy.
Uwaga
W przypadku współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2017.0 bądź wyższej, wszystkie ustawienia konfiguracyjne dotyczące synchronizacji wprowadzane są wyłącznie z poziomu modułu Administrator systemu Comarch ERP XL. Wówczas z poziomu konfiguracji modułu kadrowo-płacowego opisane wyżej parametry są dostępne tylko do podglądu, bez możliwości edycji.

W sytuacji, gdy moduł płacowy Comarch ERP XL HR współpracuje z systemem Comarch ERP XL, zmienia się wygląd konfiguracji programu. Zmienne konfiguracyjne dotyczą tylko modułu płacowego.

Jeżeli w konfiguracji zostanie zaznaczony parametr wskazujący na współpracę z systemem Comarch ERP XL, a użytkownik nie posiada wykupionej odpowiedniej licencji, program nie pozwoli na wyliczenie wypłat (w momencie liczenia pojawi się właściwy komunikat). W takiej sytuacji należy wrócić do Konfiguracji i usunąć znacznik Współpraca z systemem Comarch ERP XL.

Parametr należy także usunąć na czas importu danych z programu PL, Płace Plus lub PIK. Informuje o tym komunikat pojawiający się podczas importu danych, gdy posiadamy zaznaczoną współpracę z systemem Comarch ERP XL.

W tym oknie należy także wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP XL HR, w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP XL.

Zalecaną metodą współpracy z Comarch ERP XL jest synchronizacja dwukierunkowa, która w znacznie większym stopniu zapewnia spójność danych w obu bazach. Jeśli z poziomu programu Comarch ERP XL jest prawidłowo ustawiona współpraca z modułem płacowym, czyli jest stosowana dwukierunkowa synchronizacja danych, dane między bazami są synchronizowane automatycznie podczas wykonywania dodawania/zmiany/usuwania danych podlegających synchronizacji. W związku z tym domyślnie jest zablokowana możliwość przenoszenia danych pomiędzy bazami z poziomu Comarch ERP XL HR – ukryte są opcje Import danych z systemu Comarch ERP XLEksport danych do systemu Comarch ERP XL w menu Narzędzia/Importy, a także wyłączony import danych z Comarch ERP XL na liście pracowników i pozostałych listach podlegających synchronizacji. Parametr Odblokuj importy danych z bazy Comarch ERP XL znajdujący się w konfiguracji firmy w gałęzi Parametry współpracy z XL pozwala na odblokowanie importów w przypadku, gdyby współpracująca baza Comarch ERP XL była w wersji niższej niż 2015.1, czyli obsługującej dwukierunkową synchronizację w niepełnym zakresie.

Działanie parametru:

  • parametr niezaznaczony (ustawienie domyślne) – przy takim ustawieniu w menu Narzędzia/Importy opcje Import danych z systemu Comarch ERP XLEksport danych do systemu Comarch ERP XL są ukryte, a przyciski importu danych z Comarch ERP XL “XL” na listach są nieaktywne.
  • Parametr zaznaczony – import i eksport danych z menu Narzędzi jest dostępny, importy z Comarch ERP XL na listach aktywne.

Czy ten artykuł był pomocny?