Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 4 listopada 2021

1. Poprawiono wykazywanie danych adresowych na formularzu pracownika aby w przypadku, gdy są one niezgodne ze słownikiem województw, powiatów, gmin i miast nie były modyfikowane, jeśli Użytkownik nie wprowadzał w nich zmian samodzielnie.

Czy ten artykuł był pomocny?