Informacje o firmie – Kasa i bank

Informacje o firmie są prezentowane w menu Start. Po naciśnięciu przycisku   Informacje o firmie otwiera się okno, które jest podzielone na zakładki związane z określonymi modułami. Dla każdego Użytkownika możemy zdefiniować indywidualny zestaw raportów.  Jeżeli w menu Widok zaznaczono opcję Pokaż informacje o firmie to okno z wybranymi raportami będzie pojawiało się automatycznie po zalogowaniu do programu..

Dane prezentowane są na dzień zgodny z ustawieniem daty bieżącej w programie (Narzędzia / Data bieżąca). W celu odświeżenia danych należy użyć ikony   .

Dla modułu Kasa i Bank raporty zostały podzielone na 3 grupy: Środki finansowe, Należności i zobowiązania oraz Dokumenty przeterminowane.

Środki finansowe dostarczają informacji o łącznej kwocie środków finansowych na rachunkach bankowych i kasowych w firmie. Dodatkowo prezentowana jest informacja o stanie środków w rozbiciu na poszczególne rejestry kasowe/bankowe. Informacja ta, to stan końcowy ostatniego raportu dla danego rejestru kasowego/bankowego.

Domyślnie wyświetlane są trzy pierwsze rejestry kasowe/bankowe oraz informacja o ilości ukrytych rejestrów, które pojawią się po kliknięciu w tą informację , w tym przypadku +1 rejestr więcej.

Należności i zobowiązania to raporty informujące o wszystkich należnościach / zobowiązaniach, które prezentujemy w podziale na przeterminowane, aktualne na dziś, na jutro.  W tej grupie mamy dostępne następujące raporty:

Należności przeterminowane – zestawienie nierozliczonych należności, których termin realizacji jest mniejszy niż data bieżąca.

Należności na dzisiaj – zestawienie nierozliczonych należności, których termin realizacji jest zgodny z datą bieżącą w programie.

Należności na jutro – zestawienie nierozliczonych należności, których data realizacji przypada jutro (data bieżąca w programie + 1).

Zobowiązania przeterminowane – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji jest mniejszy niż data bieżąca.

Zobowiązania na dzisiaj – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji jest zgodny z datą bieżącą w programie.

Zobowiązania na jutro – zestawienie nierozliczonych zobowiązań, których termin realizacji przypada jutro (datą bieżącą w programie + 1).

Dokumenty przeterminowane to raporty pomocne przy ustalaniu korekty podatku VAT (VAT-ZD) i korekty podatku dochodowego. Mamy tutaj informacje o:

Dok. przychodowe przeterminowane do VAT – zestawienie dokumentów przychodowych, które zostały zakwalifikowane do JPK_V7 i termin płatności został przekroczony o co najmniej 90 dni.

Dok. rozchodowe przeterminowane do VAT – zestawienie płatności do dokumentów rozchodowych, które zostały zakwalifikowane do deklaracji JPK_V7 i termin płatności został przekroczony o co najmniej 90 dni.

Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego – zestawienie płatności do dokumentów rozchodowych, które kwalifikują się do ulgi na złe długi.

Dok. przychodowe przeterminowane do dochodowego – zestawienie płatności do dokumentów przychodowych zakwalifikowanych do ulgi na złe długi.

 

Czy ten artykuł był pomocny?