Miejscowości

W programie istnieje możliwość definiowania własnej listy miejscowości. Lista miast jest dostępna m.in. na kartotece kontrahenta oraz pracownika. Opcja ta umożliwia szybkie wybranie na daną kartotekę wcześniej zdefiniowanych miejscowości.

W zależności od parametru Globalny słownik miejscowości znajdującego się w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry, wyświetlane są na liście albo miejscowości z globalnego słownika importowanego z bazy Teryt i znajdującego się w bazie konfiguracyjnej (wspólnej dla wszystkich baz firmowych) albo miejscowości dodane przez Użytkownika dla tej bazy firmowej.

Słownik miast funkcjonuje w postaci listy, na której dostępne są opcje podglądu, dodawania i usuwania danych. Miejscowości zaimportowane z bazy Teryt nie mogą być usuwane ani zmieniane.

Czy ten artykuł był pomocny?