Fiskalizacja faktury zaliczkowej/końcowej

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zafiskalizowania faktury zaliczkowej sprzedaży
(w obrocie krajowym). Fiskalizacja pierwszej faktury zaliczkowej jest niezależna od ustawienia sposobu liczenia VAT na zamówieniu źródłowym (netto/brutto).

Uwaga

Na zaznaczenie parametru: VAT od – Brutto/Netto, ma wpływ ustawienie tej opcji na definicji dokumentu: Zamówienie sprzedaży. Opcję zaznacza się na zakładce Parametry. Ustawienie to ma charakter domyślny, zmiana tego ustawienia będzie możliwa do czasu zatwierdzenia dokumentu.

Po wygenerowaniu faktury sprzedaży zaliczkowej, na zakładce VAT, należy zaznaczyć parametr: Fiskalny. Po zaznaczeniu na pierwszej fakturze zaliczkowej, parametr ten będzie przenoszony na następne faktury zaliczkowe wygenerowane z zamówienia oraz na fakturę końcową, jeżeli będzie ona uwzględniać faktury zaliczkowe.

Uwaga

Jeśli pierwsza faktura zaliczkowa była fiskalizowana, to wszystkie kolejne i końcowa też muszą być fiskalizowane.

Przy zatwierdzeniu faktury zaliczkowej/końcowej następuje drukowanie paragonu. W przypadku:

  • faktury zaliczkowej – drukowane będą pozycje według tabeli VAT dokumentu,
  • faktury końcowej – drukowane będą pozycje tabeli VAT zgrupowane według stawek, czyli kwoty pomniejszone o kwoty zaliczkowe. Pod listą pozycji zostanie dokonany wydruk tabeli wyliczenia VAT dla łącznych wartości, tabeli dla wartości z faktur zaliczkowych, a następnie tabeli dla faktury końcowej, będącej wynikiem poprzednich.

Jeśli faktury zaliczkowe były fiskalizowane, VAT na fakturze końcowej jest liczony od brutto. W przeciwnym przypadku jest liczony zgodnie z ustawieniem w zamówieniu.

Fiskalizacji faktury zaliczkowej/końcowej można dokonać również w module: Sprzedaż, po wybraniu z menu: Fiskalne, opcji: Powtórna fiskalizacja dokumentu. Opcja ta została przewidziana na wypadek, gdyby z jakichś przyczyn nie udało się dokonać fiskalizacji faktury zaliczkowej/końcowej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?