Konfiguracja

Konfiguracja dokumentów

Dokumentami specyficznymi dla modułu: Zamówienia, są następujące dokumenty:

 • Zapytanie na sprzedaż,
 • Zapytanie na zakup,
 • Oferta sprzedaży,
 • Oferta zakupu,
 • Zamówienie sprzedaży,
 • Zamówienie zakupu,
 • Zamówienie wewnętrzne.

Definicje dokumentów

Przed rozpoczęciem pracy z modułem, należy zdefiniować parametry, jakimi charakteryzować się będą dokumenty rejestrowane w systemie. Służy do tego okno: Definicje dokumentów, znajdujące się w module: Administrator. Każdy z dokumentów wymienionych w rozdziale: Konfiguracja dokumentów, ma swoją definicję, w oparciu o którą generowane są konkretne zapisy. Dokładny opis okna: Definicje dokumentów, znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

Atrybuty dla dokumentów

Dokumenty mogą zostać dookreślone przez atrybuty. Definiowanie atrybutów odbywa się w module: Administrator (okno: Definicja atrybutów, zakładka Klasa atrybutów. Następnie klasy atrybutów należy przypisać do obiektów, którymi są dokumenty zamówień wymienione w rozdziale: Konfiguracja dokumentów (okno: Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty). Dopiero tak określone, atrybuty mogą zostać przypisane do konkretnych dokumentów.

Zaawansowane operacje na zamówieniach

Wykonywanie czynności w module: Zamówienia, jest uzależnione od ustanowienia uprawnień i zakazów dla operatora. Istotnym zakazem dla operatora, warunkującym jego pracę w tym module jest zakaz: Zaawansowane operacje na zamówieniach. Zakaz ten ustanawia się, podobnie jak inne zakazy, w oknie: Operator, na zakładce: Zakazy. Więcej informacji dotyczących ustanawiania zakazów dla operatora znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

Zakaz: Zaawansowane operacje na zamówieniach, obejmuje zakazy do:

 • Otwierania oferty, która nie została zatwierdzona w bieżącym dniu,
 • Edycji rezerwacji,
 • Edycji płatności na zamówieniu wystawionym przez innego operatora,
 • Anulowania zamówienia, które nie zostało wystawione w bieżącym dniu (pod warunkiem, że operator ma prawo operacji na potwierdzonych zamówieniach),
 • Zamykania zamówienia wystawionego przez innego operatora,
 • Otwierania zamówienia, które nie zostało zatwierdzone w bieżącym dniu (pod warunkiem, że operator ma prawo operacji na potwierdzonych zamówieniach).
Uwaga
Uwaga: Zakazy dla zamówień i ofert uwzględniane są podczas konwersji tych dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?