Korekta zamówienia

Korekta do zamówienia stanowi dokument, który umożliwia zmianę zarejestrowanych zamówień sprzedaży lub zakupu. Korekta tworzy nowe zamówienie na podstawie niezrealizowanych pozycji z korygowanego zamówienia.

Korekcie podlegają jedynie zamówienia aktywne, czyli te, które są potwierdzone lub w trakcie realizacji. System przewiduje blokadę możliwości wystawienia korekty do zamówień lub zamknięcia dokumentu, będącego w realizacji w przypadku, gdy istnieją wystawione z zamówienia dokumenty, znajdujące się aktualnie w buforze.

Korekta i zamówienie źródłowe powiązane są ze sobą na poziomie elementów, podobnie jak np. zamówienie sprzedaży z wygenerowanym z niego zamówieniem zakupu. Zatwierdzona korekta zamówienia przejmuje ważne rezerwacje zamówienia źródłowego.

Okno korekty zamówienia zawiera te same zakładki i pola, jakie znajdują się na zwykłym zamówieniu. Jedynym wyjątkiem jest zakładka: Powiązania, która znajduje się tylko na dokumencie korekty. Na tej zakładce wyświetlane są powiązania między zamówieniem/zamówieniami źródłowymi o bieżącym dokumentem korekty. Na zakładce znajduje się przycisk: [Podgląd], który umożliwia podgląd dokumentu zaznaczonego na liście.

Korekta zamówienia, zakładka: Powiązania.

Korekty zamówienia dokonuje się poprzez skorygowanie ilości lub wartości towaru, będącego przedmiotem zamówienia.

Na zakładce Powiązania dodana została kolumna: Nazwa uzupełniona nazwą towaru. W związku z możliwością edycji nazwy na elemencie, w dodanej kolumnie jest ona ustalana wg użycia na dokumencie, z poziomu którego następuje podgląd listy.

Powyższe dotyczy dokumentów ofert (OS, OZ) i zamówień (ZS, ZZ, ZW).

Zatwierdzenie korekty zamówienia sprzedaży powoduje, że korekta przejmuje ważne rezerwacje (w szczególności rezerwacje zasobów) źródłowego zamówienia. Ich daty ważności i realizacji zostaną zmienione, jeśli są wcześniejsze niż odpowiednie daty nowego zamówienia (ważność rezerwacji zostanie przedłużona). Rezerwacje, które straciły ważność, zostaną zastąpione nowymi. Przed zatwierdzeniem korekty źródłowej zamówienie dalej będzie mieć rezerwacje, ale nie będzie można ich realizować (wystawiać z niego dokumentów).

Korektę do zamówienia/wielu zamówień można wygenerować z poziomu okna:

  • Lista zamówień
  • Historia kontrahenta

Więcej informacji o sposobach generowania korekt do zamówień znajduje się w rozdziałach: Jak zarejestrować korektę do zamówienia, Jak zarejestrować korektę do kilku zamówień.

Uwaga

Wybierając serię domyślną dla zamówienia określoną w Administratorze na definicji dokumentu przy korekcie tego zamówienia podpowie nam się seria korygująca dla serii domyślnej.

Uwaga

W przypadku wystawiania korekty dla Zamówienia sprzedaży jeżeli istnieją ważne rezerwacje związane z zasobem, zmiana magazynu na korekcie nie ma żadnego skutku i magazyn na takich rezerwacjach pozostaje niezmieniony. Jeżeli rezerwacje były na magazyn “wszystkie”, magazyn pozostaje niezmieniony tj. “wszystkie”. W przypadku gdy magazyn na rezerwacji jest inny, niż magazyn na elemencie oryginalnego zamówienia, wówczas magazyn na rezerwacji pozostaje bez zmian. Dla rezerwacji, których data ważności już upłynęła, magazyn ustalany jest na podstawie magazynu elementu korekty. W pozostałych, niż wyżej wymienionych przypadkach tj. dla ważnych rezerwacji bez zasobu, na których magazyn był zgodny z magazynem elementu oryginalnego zamówienia, ustalić magazyn na zgodny z magazynem elementu korekty.

W przypadku wystawiania korekty do Zamówienia Zakupu należy ustalić magazyn na rezerwacjach na podstawie magazynu elementu korekty.

Na korekcie Zamówienia Wewnętrznego zmiana magazynu jest niemożliwa ale zmiana ta może się dokonać automatycznie wówczas, gdy operator nie ma prawa do magazynu docelowego – magazyn jest ustalany na rezerwacjach “zakupowych” na podstawie magazynu docelowego korekty.

Czy ten artykuł był pomocny?