Obsługa transakcji Podatnikiem jest nabywca dla dokumentów OS i ZS

Obsługa transakcji Podatnikiem jest nabywca dla dokumentów OS i ZS

Na dokumentach Ofert i Zamówień sprzedaży istnieje możliwość ustalania rodzaju transakcji „Podatnikiem jest Nabywca”. Będzie to szczególnie pomocne dla tych Użytkowników, którzy dokonują obrotu towarami, dla których wprowadzona została zasada stosowania procedury odwrotnego obciążenia powyżej 20.000 zł dla transakcji jednolitej gospodarczo. Taka transakcję „jednolitą gospodarczo” można zarejestrować za pomocą zamówienia sprzedaży, w konsekwencji czego kolejne generowane z niego dokumenty będzie miały właściwy typ transakcji oraz stawki VAT właściwe dla tej procedury.

Nadanie na OS/ZS ww. transakcji odbywa się poprzez zaznaczenie parametru „Podatnikiem jest Nabywca” na zakładce {Nagłówek}. Domyślnie parametr jest zaznaczany, jeżeli OS/ZS rejestrowane jest na kontrahenta oznaczonego jako „Podatnikiem jest nabywca”.

Zamówienie sprzedaży: zakładka Nagłówek.

W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie w oknie zmiany na dokumencie widoczny jest nowy rodzaj transakcji w kolumnie Nowe.

Zamówienie sprzedaży: Zmiany na dokumencie.

Na pozycjach oznaczonych „odwrotne obciążenie” oraz „odwrotne obciążenie/limit” dodawanych do dokumentów OS/ZS z ww. typem transakcji System będzie ustalał stawki właściwe dla odwrotnego obciążenia. Będzie również dokonywał ich zmiany podczas zmiany typy transakcji dokonywanych przez Operatora, jak również przez System (dokonywanej w wyniku zmiany kontrahenta, lub twierdzącego pytania o zmianę transakcji zadawanego przez System). Zmiana rodzaju transakcji na „Podatnikiem jest nabywca” spowoduje ustalenie na elementach zamówienia typu odwrotne obciążenie i limit o.o. stawki właściwej dla odwrotnego obciążenia. Zmiana rodzaju transakcji na „krajowa” ustali na elementach typu odwrotne obciążenie stawkę właściwą dla limitu o.o., a na elementach typu limit o.o. przywrócić stawkę z karty towaru. W przypadku zmiany na typ inny niż wyżej wymieniony wszystkie elementy będą podlegać takim samym zasadom, czyli zostanie na nich ustalona stawka z karty towaru, lub „eksportowa” w zależności od zaznaczenia parametru „Vat eksportowy” na OS/ZS.

W przypadku wykonania korekty dokumentu zamówienia do którego jest podpięta zaliczka system sprawdza zgodność rodzaju transakcji: na nowym ZS i na FSL/FEL przypiętych do zamówienia korygowanego, z tym, że dla transakcji „kraj” na ZS uznajemy, że warunek jest spełniony, jeżeli FSL/FEL jest o typie „kraj” lub „Podatnikiem jest nabywca”. W przypadku ZS o typie „Podatnikiem jest nabywca” przepisane będę zarówno FSL/FEL o typie „kraj”, jak i „podatnikiem jest nabywca”

W przypadku zatwierdzania dokumentu z zaznaczonym parametrem podatnikiem jest nabywca oraz towarami objętymi odwrotnym obciążeniem oraz zwykłymi pojawi się okno z komunikatem.

Zamówienie sprzedaży: Ostrzeżenie przy zatwierdzeniu dokumentu nr1.

Jeśli na dokumencie jest odznaczony parametr „Podatnikiem jest nabywca” a transakcja jest krajowa oraz na pozycjach dokumentów są towary objęte odwrotnym obciążeniem oraz zwykłe pojawia się komunikat z ostrzeżeniem i pytaniem o zmianę rodzaju transakcji. Wybranie odpowiedzi Tak spowoduje iż zostanie zaznaczony parametr „Podatnikiem jest nabywca”. Odpowiedź Nie spowoduje zapisanie dokumentu bez zmian. Wybranie opcji Anuluj spowoduje iż dokument nie zostanie zapisany i nie zostaną na nim dokonane zmiany.

Zamówienie sprzedaży: Ostrzeżenie przy zatwierdzeniu dokumentu nr2.

Jeśli na dokumencie jest odznaczony parametr „Podatnikiem jest nabywca”, transakcja jest krajowa oraz na dokumencie są dodane towary objęte odwrotnym obciążeniem pojawia się komunikat z ostrzeżeniem i pytaniem o zmianę rodzaju transakcji. Wybranie odpowiedzi Tak spowoduje iż zostanie zaznaczony parametr „Podatnikiem jest nabywca”. Odpowiedź Nie spowoduje zapisanie dokumentu bez zmian. Wybranie opcji Anuluj spowoduje iż dokument nie zostanie zapisany i nie zostaną na nim dokonane zmiany.

Zamówienie sprzedaży: Ostrzeżenie przy zatwierdzeniu dokumentu nr3.

Jeśli na dokumencie jest odznaczony parametr „Podatnikiem jest nabywca”, transakcja jest krajowa oraz na dokumencie są dodane towary objęte odwrotnym obciążeniem z zaznaczonym parametrem na karcie towaru „Limit o.o.” to wówczas pojawia się komunikat z ostrzeżeniem o przekroczeniu limitu odwrotnego obciążenia i pytaniem o zmianę rodzaju transakcji. Wybranie odpowiedzi Tak spowoduje iż zostanie zaznaczony parametr „Podatnikiem jest nabywca”. Odpowiedź Nie spowoduje zapisanie dokumentu bez zmian. Wybranie opcji Anuluj spowoduje iż dokument nie zostanie zapisany i nie zostaną na nim dokonane zmiany.

Zamówienie sprzedaży: Ostrzeżenie przy zatwierdzeniu dokumentu nr4.

Z dokumentów ZS o typie transakcji „Podatnikiem jest nabywca” można następujące dokumenty:

  • Z dokumentu ZS do którego utworzono dokument FEL można wygenerować dokumenty WM,ZWM, PA, FSE, WZE
  • Z dokumentu ZS do którego utworzono dokument FSL można wygenerować dokumenty FS, WZ, WM, ZWM, PA,
  • Z dokumentu ZS do którego nie utworzono dokumentów zaliczek można wygenerować dokumenty FS, WZ, RW, WM, ZWM, PA, FSE, WZE, FW.

Czy ten artykuł był pomocny?