Płatność do oferty/zamówienia

Płatność do oferty/zamówienia

Okno płatność do oferty sprzedaży/zamówienia spełnia te same funkcje, jak okno: Płatność do zamówienia sprzedaży/zakupu. Nie ma również różnic między tymi obiektami (poza nagłówkiem wskazującym jego nazwę), dlatego okno to zostało omówione na przykładzie płatności do oferty.

Okno służy zdefiniowaniu płatności dla oferty sprzedaży/zakupu. W oknie znajdują się pola:

Forma płatności – Wskazuje rodzaj płatności dla transakcji. Wybór formy ma wpływ na wypełnienie pola: Termin. Pole to będzie wypełnione zgodnie z ustawieniami określonymi w konfiguracji, np., jeżeli dla przelewu został ustalony termin 3 dni, to taka wartość zostanie wprowadzona w polu: Termin, po wybraniu tej formy płatności.

Termin – Termin płatności określa się poprzez jego odniesienie do daty wystawienia faktury.

Notatki – Pole służące wprowadzeniu opisu dotyczącego formy płatności.

Płatność do zamówienia.

Zapisanie, wprowadzonych w tym oknie zmian, odbywa się za pomocą przycisku: [Zapisz zmiany].

Rozbicie płatności/Wygenerowanie zaliczki

Istnieje możliwość rozbicia płatności i określenia dla każdej z nich innej formy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy w oknie: Zamówienie sprzedaży/zakupu (lub Oferta sprzedaży/zakupu), na zakładce: Płatności, nacisnąć przycisk: [Nowy]. Zostanie otworzone okno: Płatność do oferty – zostanie dodana W oknie znajdują się pola opisane w rozdziale: Płatność do oferty/zamówienia).

Jeżeli w otwartym oknie zostanie zaznaczony parametr: Zaliczka do faktury, wtedy dodawana płatność będzie zaliczką. Do takiej zaliczki można wystawić fakturę zaliczkową

Płatność do oferty – zostanie dodana.

Oprócz wymienionych funkcji, aktywne są pola:

Zaliczka do faktury – Zaznaczenie tego pola spowoduje, że dodana płatność będzie zaliczką. Po wystawieniu faktury zaliczkowej do takiej płatności, odznaczenie tego parametru stanie się niemożliwe.

Kwota – W polu należy określić kwotę rozbitej płatności. Kwota ta zostanie odjęta od kwoty płatności, która zostanie rozbita. Określenie kwoty może nastąpić poprzez wskazanie wartości:

  • procentowej – po zaznaczeniu pola: Od sumy zamówienia.
  • kwotowej – po zaznaczeniu pola: Wartość.

Zapisanie wprowadzonych w tym oknie zmian odbywa się za pomocą przycisku: [Zapisz zmiany]. Nowa płatność zostanie dodana do listy płatności.

Możliwe jest określenie zaliczek w walucie innej niż waluta systemowa. Więcej informacji o takich zaliczkach i fakturach zaliczkowych generowanych do takich zaliczek znajduje się w rozdziale: Zaliczki w walucie innej niż waluta systemowa.

Czy ten artykuł był pomocny?