Stawki VAT

image_print

Konfiguracja stawek VAT w systemie pozwala użytkownikowi na wprowadzenie i zdefiniowanie stawek podatków, według których dokonuje zakupu/sprzedaży towarów i usług oraz rozliczeń.

Lista stawek VAT

Lista stawek VAT

Pole Grupa stawek VAT prezentuje domyślną grupę stawek VAT przypisaną do firmy, w której zalogowany jest użytkownik. Tylko użytkownik zalogowany do firmy głównej ma możliwość wyboru z listy rozwijanej grup dostępnych w systemie. W zależności od wskazanej grupy lista zostaje wypełniona odpowiednimi wartościami stawek VAT. Wartości prezentowane na liście pobierane są ze słownika uniwersalnego Grupy stawek VAT. Symbole grup nieaktywnych zapisane są kursywą, a przypisane im wartości stawek VAT nie podlegają edycji.

Lista stawek VAT zawiera kolumny:

 • Symbol – symbol stawki VAT
 • Wartość – wartość przypisana do stawki VAT
 • Nazwa – nazwa stawki VAT
 • Status – specyfika stawki VAT. Możliwie opcje wyboru:
  • Opodatkowana
  • Zwolniona
  • Nie podlega
 • Aktywna – parametr określający możliwość wykorzystania stawki w systemie
 • Domyślna – parametr określający domyślność danej stawki VAT. Tylko jedna ze stawek może być zdefiniowana jako domyślna.

Dla nowo kreowanych baz, w zależności od wskazanej grupy, dostępne są predefiniowane stawki VAT:

 • Baza polska – grupa PL
SymbolWartośćNazwaStatusAktywnaDomyślna
A0.23A 23%OpodatkowanaTakTak
B0.08B 8%OpodatkowanaTakNie
C0C 0%OpodatkowanaTakNie
D0D ZWZwolnionaTakNie
E0E NPNie podlegaTakNie
F0.05F 5%OpodatkowanaTakNie
G0.07G 7%OpodatkowanaTakNie
 • Baza angielska – grupa UK
SymbolWartośćNazwaStatusAktywnaDomyślna
A0.2A 20%OpodatkowanaTakTak
B0.05B 5%OpodatkowanaTakNie
C0C 0%OpodatkowanaTakNie
D0D TEZwolnionaTakNie
E0E NSNie podlegaTakNie
 • Baza niemiecka – grupa DE
SymbolWartośćNazwaStatusAktywnaDomyślna
A0.19A 19%OpodatkowanaTakTak
B0.07B 7%OpodatkowanaTakNie
C0C 0%OpodatkowanaTakNie
D0D SFZwolnionaTakNie
E0E NSNie podlegaTakNie
 • Baza niemiecka (AT) – grupa AT
SymbolWartośćNazwaStatusAktywnaDomyślna
A0.2A 20%OpodatkowanaTakTak
B0.1B 10%OpodatkowanaTakNie
C0C 0%OpodatkowanaTakNie
D0D SFZwolnionaTakNie
E0E NSNie podlegaTakNie
F0.12F 12%OpodatkowanaTakNie
 • Baza francuska – grupa FR
SymbolWartośćNazwaStatusAktywnaDomyślna
A0.2Taux normal 20%OpodatkowanaTakTak
B0.1Taux intermédiaire10%OpodatkowanaTakNie
C0.055Taux réduit 5,5%OpodatkowanaTakNie
D0.021Taux super réduit 2,1%OpodatkowanaTakNie
E0Taux exonéré 0%ZwolnionaTakNie
NS0Non soumisNie podlegaTakNie
 • Baza hiszpańska – grupa ES
SymbolWartośćNazwaStatusAktywnaDomyślna
A0.21A 21%OpodatkowanaTakTak
B0.1B 10%OpodatkowanaTakNie
C0.04C 4%OpodatkowanaTakNie
D0D ZWZwolnionaTakNie
E0E NP.Nie podlegaTakNie
F0F 0%OpodatkowanaTakNie

Poniżej listy w sekcji Stawki VAT dla dokumentów eksportowych użytkownik ma możliwość wyboru odpowiednich stawek VAT dla dokumentów eksportowych, odrębnie dla towarów i dla usług.

W polu Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia użytkownik określa stawkę dla dokumentów podlegających odwrotnemu obciążeniu.

Domyślne ustawienia:

 • Grupa PL:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – E NP
  • Odwrotne obciążenie – E NP
 • Grupa UK:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
 • Grupa DE:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
 • Grupa AT:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
 • Grupa FR:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – Taux exonéré 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – Taux exonéré 0%
  • Odwrotne obciążenie – Non soumis
 • Grupa ES:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – F 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – F 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NP

Definiowanie stawki VAT

Użytkownik może zdefiniować nową stawkę VAT na dwa sposoby:

 • [Dodaj] – na liście pojawia się nowy wiersz, który należy wypełnić odpowiednimi danymi. Nazwa i Wartość muszą być unikalne. W kolumnie Wartość należy wprowadzić wartość podatku w formie procentowej np. 23%. W kolumnie Status użytkownik wybiera jedną spośród dostępnych opcji: Opodatkowana, Zwolniona, Nie podlega.
 • [Dodaj przez formularz] – otwiera formularz składający się z dwóch zakładek: Ogólne i Księgowe
  • Ogólne – zawiera podstawowe dane, czyli Symbol, Nazwa, Status, Wartość oraz parametr Aktywna
  • Księgowe – pozwala na przypisanie kont księgowych do danej stawki VAT. Domyślne typy kont to: VAT naliczony oraz VAT należny. Lista predefiniowanych typów kont dostępna jest w słowniku uniwersalnym Typy kont księgowych > Stawki VAT.
   Bieżący okres obrachunkowy to pole informacyjne, bez możliwości edycji.
Formularz nowo definiowanej składki VAT – zakładka Ogólne
Formularz nowo definiowanej składki VAT – zakładka Księgowe
Uwaga
System nie kontroluje unikalności symbolu stawki VAT. Jest to przydatne w sytuacji wejścia w życie nowych rozporządzeń, które nowym stawkom VAT przyporządkowują takie same symbole, jakie obowiązywały dla poprzednich stawek.
Uwaga
Możliwość edycji stawki VAT jest blokowana, jeśli stawka ta została użyta na jednym z dokumentów: FS, KWFS, KIFS, FSL, KFSL, PAR, KWPAR, KIPAR, ZS, OS, ZSD, KSD, FZ, KWFZ, KIFZ, FZL, KFZL, ZZ, OZ, WZ, KWWZ, KIWZ, PZ, KWPZ, KIPZ.

Definiowanie stawki VAT w strukturze wielofirmowej

Opcja przypisywania różnych grup stawek VAT do danego centrum typu Firma wymaga ich aktywacji w Słownikach uniwersalnych.

Lista grup stawek VAT w Słownikach uniwersalnych

W zależności od grupy stawek dołączonych do firmy użytkownik może definiować różne stawki VAT dla artykułu lub grupy artykułów.

Przykład
W bazie dla Firmy głównej ustawiona jest grupa stawek PL, a dla Firmy1 grupa stawek FR. Po zalogowaniu się do Firmy głównej na formularzu artykułu pola VAT zakup i VAT sprzedaż mają wartość A 23%. Po przelogowaniu się do Firmy1 dla tego samego artykułu pola VAT zakup i VAT sprzedaż mają wartość Taux normal 20%.

Przy dodawaniu elementu na dokument pobrana zostanie stawka VAT przypisana do artykułu w ramach grupy stawek dołączonej do firmy, która jest właścicielem dokumentu lub do której należy centrum będące właścicielem dokumentu.

Podczas fiskalizacji dokumentu system sprawdza, czy zastosowane na dokumencie stawki VAT mają odpowiedniki dla drukarki fiskalnej. W przypadku braku zmapowanej stawki, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 

Czy ten artykuł był pomocny?