Urządzenia zewnętrzne

image_print

Za pomocą tej funkcji użytkownik definiuje i konfiguruje urządzenia służące do wprowadzania zewnętrznych danych, tj. kolektor, wagę metkującą oraz szufladę.

Lista urządzeń zewnętrznych

Lista składa się z kolumn odpowiadających danym, które użytkownik wprowadza podczas definiowania nowego urządzenia:

 • Numer
 • Kod
 • Nazwa
 • Rodzaj
 • Opis
 • ID urządzenia (kolumna domyślnie ukryta)

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usuwania danego obiektu (urządzenia) z listy oraz jej odświeżania.

Definiowanie urządzenia zewnętrznego

Przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista otwiera formularz nowego urządzenia zewnętrznego:

Urządzenie zewnętrzne

Numer to kolejny numer porządkowy z listy. Kod i Nazwa to pola obowiązkowe. W polu Rodzaj należy wskazać typ dodawanego urządzenia. Rodzaje urządzeń zewnętrznych:

 • Kolektor radiowy
 • Kolektor batchowy

Kolektor batchowy

 • Waga metkująca

Waga metkująca

 • Szuflada

Szuflada

W zależności od wybranego rodzaju urządzenia pojawiają się dodatkowe parametry definiujące urządzenie.

Dla Kolektora batchowego należy dodatkowo wskazać protokół komunikacji oraz parametry portu szeregowego: Protokół, Szybkość transmisji, Parzystość, Bity danych, Bity stopu.

Dla Wagi metkującej należy określić rodzaj połączenia, podać port COM, do którego jest podpięte urządzenie, oraz numer wagi.

Definiując Szufladę należy określić parametry dotyczące operacji, przy których ma nastąpić otwarcie szuflady podczas realizacji transakcji na stanowisku sprzedaży POS. Szczegółowe informacje dotyczące integracji urządzeń zewnętrznych z POS znajdują się w Bazie Wiedzy Comarch Retail POS.

Uwaga
Szuflady dostępne są do konfiguracji tylko ze stanowiskiem Comarch Retail POS.

Operacje, podczas których może nastąpić otwarcie szuflady:

 • Płatności za dokumenty fiskalne – z możliwością wyboru: otwarcie szuflady przed czy po fiskalizacji
 • Płatności za dokumenty niefiskalne – z możliwością wyboru: otwarcie szuflady przed czy po dokonaniu płatności
 • Dla form płatności – z możliwością wyboru formy płatności
 • KP/KW
 • Otwarcie zmiany
 • Zliczanie kasy
 • Zamknięcie zmiany
 • Zamknięcie dnia

 

Czy ten artykuł był pomocny?