Artykuł typu komplet

W systemie istnieje możliwość definiowania artykułu typu Komplet, czyli zestawu dwóch lub więcej artykułów. W tym celu w nagłówku formularza artykułu, w polu Typ, należy wybrać wartość Komplet.

Pole Typ w nagłówku formularza artykułu

Parametr Pobieraj składniki na dokument

Nagłówek formularza artykułu z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Komplety mogą być wykorzystywane w operacjach zakupowych i sprzedażowych wtedy, gdy w nagłówku formularza artykułu jest zaznaczony parametr Pobieraj składniki na dokument. Gdy parametr jest odznaczony, komplet może podlegać wyłącznie operacjom sprzedażowym.

Zaznaczenie parametru Pobieraj składniki na dokument powoduje:

 • Ukrycie następujących pól i parametrów w nagłówku formularza: Stawka VAT zakupu, Stawka VAT sprzedaży, Kod CN, Minimalna marża, Rabat od ceny, Podlega rabatom, Edycja nazwy, Kraj pochodzenia
 • Brak możliwości definiowania jednostek pomocniczych. Taki komplet może mieć zdefiniowaną tylko jedną jednostkę podstawową o precyzji 0.
 • Brak możliwości definiowania artykułów powiązanych (ukrycie zakładki Artykuły powiązane na formularzu artykułu)
 • Brak możliwości definiowania rabatów – rabaty można definiować dla poszczególnych elementów kompletu (ukrycie zakładki Rabaty na formularzu artykułu i parametru Rabat od ceny w nagłówku formularza artykułu)
 • Brak możliwości definiowania ceny dla całego kompletu – cenę można definiować tylko dla poszczególnych elementów kompletu (ukrycie sekcji Ceny w zakładce Ogólne)
 • Ukrycie zakładki Historia zmian na formularzu artykułu oraz dezaktywację przycisku [Historia] w menu głównym nad listą artykułów

Ponadto po zaznaczeniu parametru w nagłówku formularza artykułu pojawia się sekcja Modyfikacja pojedynczego elementu na dokumentach przychodowych/rozchodowych wraz z parametrami:

 • Blokuj – zaznaczenie parametru spowoduje, że możliwość zmiany ilości pojedynczej pozycji na liście artykułów w dokumencie zostanie zablokowana. Usunięcie składnika kompletu przy zaznaczonej opcji Blokuj spowoduje usunięcie wszystkich elementów tego kompletu.
 • Zezwalaj – zaznaczenie parametru spowoduje, że zmiana ilości pojedynczego elementu będzie możliwa. Dodatkowo usunięcie jednego ze składników kompletu spowoduje rozłączenie kompletu i usunięcie zaznaczonego elementu.
Uwaga
Parametr Pobieraj składniki na dokument jest aktywny tylko do momentu wykonania pierwszej operacji na komplecie.

Zakładka Elementy

Na formularzu artykułu typu komplet dostępna jest zakładka Elementy, która zawiera listę artykułów składających się na dany komplet oraz umożliwia ich dodawanie i usuwanie. Lista zawiera kolumny:

 • Kod
 • Nazwa
 • Ilość
 • Jednostka miary
 • Precyzja (kolumna ukryta)ilość cyfr po przecinku, z jaką przeliczna jest jednostka miary artykułu
Lista elementów kompletu

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?