Historia artykułu

Historia artykułu pozwala na przeglądanie wszystkich operacji wykonywanych na wybranym artykule. Aby przejść do historii artykułu, należy wybrać przycisk [Historia] dostępny w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą artykułów.

Uwaga
Dla artykułów typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument przycisk [Historia] jest nieaktywny.

Formularz historii artykułu podzielony jest na zakładki: Chronologicznie, Wg grup kontrahentów oraz Wg kodów kontrahentów.

W historii widoczne są wyłącznie te dokumenty, do których ma dostęp operator zalogowany w ramach danego centrum.

Zakładka Chronologicznie

Zakładka Chronologicznie zawiera chronologicznie ułożoną listę transakcji, w których brał udział dany artykuł oraz listę Ilość towaru na magazynie (wg daty przyjęcia/wydania)

Pierwsza lista składa się z kolumn:

 • Kod kontrahenta – kod kontrahenta, na którego wystawiono dokument transakcji
 • Nazwa kontrahentanazwa kontrahenta, na którego wystawiono dokument transakcji
 • Typtyp dokumentu transakcji
 • Ilość – ilość towaru wyrażona w jednostce podstawowej
 • Wartośćwartość całkowita artykułu na dokumencie
 • Cena cena jednostkowa artykułu na dokumencie
 • Data -data wystawienia dokumentu transakcji
 • Numer dokumentu
 • Wartość/koszt nabycia
 • Waluta
 • Stan (domyślnie ukryta) – stan dokumentu transakcji

W przypadku francuskich baz danych z metodą kolejkowania AVCO dokumenty anulowane prezentowane są na liście dwukrotnie – z datą wystawienia/magazynową oraz z datą anulowania. Wartości anulowanych dokumentów w kolumnach Ilość, Wartość, Wartość/Kosz nabycia prezentowane są ze znakiem przeciwnym.

Lista Ilość towaru na magazynie prezentuje ilość towaru znajdującą się w danym magazynie wyliczoną na podstawie danych z listy transakcji. Lista zawiera dwa wiersze i składa się z kolumn:

 • Stan – stan początkowy lub stan końcowy towaru na magazynie
 • Data – data stanu początkowego lub końcowego towaru na magazynie
 • Ilość – ilość towaru dostępna na magazynie w danym dniu
 • Wartość zakupu
 • Wartość nabycia – wartość zakupu powiększona o koszty dodatkowe (np. transport)
 • Waluta
Zakładka Chronologicznie

Zakładka Chronologicznie zasoby

Zakładka Chronologicznie zasoby jest dostępna wyłącznie dla baz danych z metodą kolejkowania AVCO. Zawiera listę transakcji, w których brał udział dany artykuł i które miały wpływ na jego stan na magazynie. Oprócz kolumn, które znajdują się również na liście w zakładce Chronologicznie, lista zawiera dodatkowe kolumny:

 • AVCO cena jednostkowa nabycia
 • AVCO wartość nabycia

Kolumny domyślnie ukryte:

 • Cena jednostkowa zakupu
 • Wartość zakupu

Zakładka Wg grup kontrahentów

Zakładka Wg grup kontrahentów zawiera informacje o łącznej ilości i wartości transakcji, w których brał udział dany artykuł, posortowane według grup kontrahentów, na których zostały wystawione dokumenty transakcji. Lista składa się z kolumn:

 • Kod grupy
 • Nazwa grupy
 • Ilość
 • Wartość
 • Cena (średnia)
 • Waluta
Zakładka Wg kontrahentów

Zakładka Wg kodów kontrahentów

Zakładka Wg kodów kontrahentów zawiera informacje o łącznej ilości i wartości transakcji, w których brał udział dany artykuł, posortowane według kodów kontrahentów, na których zostały wystawione dokumenty transakcji. Lista składa się z kolumn:

 • Kod kontrahenta
 • Nazwa kontrahenta
 • Ilość
 • Wartość
 • Cena (średnia)
 • Waluta
Zakładka Wg kodów kontrahentów
Uwaga
Jeśli dokument zostanie wystawiony na pracownika, wówczas pole w kolumnie Kod kontrahenta w zakładkach Chronologicznie i Wg kodów kontrahentów pozostaje puste. Taki dokument nie jest widoczny w zakładce Wg grup kontrahentów.

Filtrowanie

Pod każdą z list znajduje się filtr, który pozwala na wyszukiwanie transakcji według:

 • Daty przyjęcia/wydania
 • Magazynu
 • Kontrahenta
 • Stanu dokumentu – dostępne wartości to Zatwierdzony i Niezatwierdzony
 • Typu dokumentu
Filtr historii artykułu

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych. 

 

Czy ten artykuł był pomocny?