Dodawanie nowego procesu

W celu dodania nowego procesu należy wybrać przycisk [Dodaj] z poziomu okna biblioteki procesów. Zostanie uruchomiony konfigurator nowego procesu. W pierwszym etapie należy wybrać rodzaj aktywności startowej (schemat blokowy lub sekwencja) oraz typ procesu (lokalny lub globalny). Pole nazwy nie jest wymagane na tym etapie, można je uzupełnić przy pierwszym zapisie procesu.

Typ procesu

W następnym kroku można wybrać dowolną liczbę zdarzeń startowych. Określają one w jakim momencie proces ma zostać automatycznie uruchomiony. Przykładem takiego zdarzenia może być Po zapisie artykułu. Dla każdego typu procesu są dostępne inne zdarzenia startowe. Ponadto, dla procesów lokalnych wymagany jest wybór co najmniej jednego zdarzenia.

Zdarzenia startowe

W ostatnim kroku można zmienić sposób wykonywania procesu. Dostępne są dwa parametry: Profil śledzenia oraz Priorytet, szczegółowo opisane w artykule Ustawienia wykonywania procesu.

Uwaga

Dla procesów lokalnych nie ma możliwości określenia priorytetu procesu.

Szczegóły wykonywania

Po wykonaniu wszystkich kroków zostanie otworzone okno nowego procesu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?