Monitorowanie procesów

Monitorowanie procesów umożliwia analizę przebiegu procesu oraz identyfikację pojawiających się błędów podczas jego realizacji. Aby uruchomić monitor procesów, z okna biblioteki procesów należy wybrać przycisk [Monitorowanie procesów].

Uruchamianie monitora procesów

Okno monitora procesów podzielone jest na 3 sekcje:

 • Lista instancji (1) – znajdują się tutaj wszystkie uruchomione instancje procesów. Każda z nich może znajdować się w jednym z 4 stanów:
  • Uruchomione – proces jest wykonywany
  • Oczekiwanie na odpowiedź – proces został planowo wstrzymany lub oczekuje na decyzję użytkownika. Więcej informacji o decyzjach znajduje się w artykule Skrzynka zadań.
   Uwaga
   W przypadku wystąpienia błędu w procesie z decyzją, wszystkie wcześniej podjęte decyzje trafiają do folderu Z błędami oznaczone jako nieprzeczytane.
  • Błąd – podczas wykonywania procesu wystąpiły błędy. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat błędów, konieczne jest ustawienie profilu śledzenia na szczegółowy lub pełny.
  • Zakończone – proces wykonał się poprawnie
 • Przebieg procesu (2) – widoczny po dwukrotnym kliknięciu na daną instancję lub wybraniu przycisku [Pokaż stan wykonania]. Pozwala na podgląd realizacji procesu. Dla profilu pełnego lub szczegółowego aktywności oznaczane są kolorem w zależności od stanu wykonania, przy czym aktywności nadrzędne przyjmują stan aktywności podrzędnych. Na przykład, jeśli jedna z aktywności podrzędnych zostanie wykonana z błędem, to ta aktywność oraz aktywność nadrzędna zostaną oznaczone na czerwono.
 • Szczegóły wykonania (3) – w zależności od wybranego profilu śledzenia, znajdują się tutaj informacje na temat poszczególnych aktywności oraz samej instancji. Powyżej listy szczegółów znajdują się ogólne informacje na temat wykonania procesu, takie jak: czas wykonania, operator czy profil śledzenia. W dolnej części znajdują się zakładki Właściwości i Struktura. W pierwszej z nich można podejrzeć ustawienia parametrów każdej aktywności, druga prezentuje budowę procesu w postaci drzewa.
Okno monitora procesów
Wskazówka

Wyjątki obsłużone za pomocą aktywności TryCatch nie są widoczne jako błędy instancji. Należy zwrócić na to uwagę w przypadku, kiedy proces nie wywołuje pożądanego efektu, a widnieje w monitorze jako zakończony poprawnie.

Uwaga

Jeśli w momencie awarii lub rozmyślnego wyłączenia usługi BPM są uruchomione instancje procesów, pozostaną one w stanie uruchomionym. Po ponownym włączeniu usługi instancja procesu zostanie automatycznie wznowiona, jeżeli w konfiguracji BPM zaznaczono parametr Kontynuowanie przerwanych instancji.

Z poziomu okna Monitorowanie procesów dostępna jest funkcja usuwająca archiwalne zapisy śledzenia procesów. Po wybraniu przycisku [Auto usuwanie] wyświetlone zostanie okno, w którym można określić okres oraz typ usuwanych danych.

Auto usuwanie rekordów śledzenia

Istnieje możliwość ręcznego usuwania instancji śledzenia za pomocą przycisku [Usuń]. W przypadku instancji widniejących jako uruchomione, rekordy są możliwe do usunięcia po określonym czasie, zdefiniowanym w konfiguracji (domyślnie 24h).

Czy ten artykuł był pomocny?