Import/eksport procesów

W systemie Comarch ERP Altum BPM istnieje możliwość przenoszenia procesów BPM pomiędzy bazami danych lub wczytywania do systemu procesów standardowych. Wykorzystuje się do tego mechanizm importu i eksportu procesów.

Uwaga

Po migracji systemu Comarch ERP Altum do wyższej wersji należy ponownie zaimportować wszystkie procesy standardowe w celu ich aktualizacji.

Import

W celu zaimportowania procesu do biblioteki procesów, z grupy przycisków Biblioteka procesów należy wybrać przycisk [Importuj].

Import procesu

Podczas pierwszego importowania procesów, czyli kiedy biblioteka procesów jest pusta, system zapyta użytkownika czy wczytać procesy standardowe.

Komunikat z pytaniem czy wczytać procesy standardowe

Po wybraniu opcji Tak zostanie wczytana lista wszystkich procesów dostępnych w standardowej instalacji systemu.

Lista wczytanych procesów standardowych

W przypadku wybrania opcji Nie zostanie otwarta pusta lista. W celu dodania procesu do listy należy użyć przycisku Wczytaj, a następnie wybrać plik z rozszerzeniem .wdf. Na tym etapie proces poddawany jest wstępnej walidacji. Poprawnie wczytany proces zostanie oznaczony zielonym symbolem w kolumnie Stan. Z kolei niepoprawnie wczytany proces oznaczany jest symbolem ostrzeżenia lub błędu, przy którym można też sprawdzić przyczynę zaistniałego problemu.

Uwaga

Istnieje możliwość zaimportowania procesu oznaczonego ostrzeżeniem, natomiast procesu  wczytanego z błędem nie można importować do biblioteki.

Przykładowy komunikat ostrzeżenia podczas wczytywania procesu
Wskazówka

Pliki procesów standardowych znajdują się w głównym katalogu instalacyjnym aplikacji Comarch ERP Altum w folderze BPMProcesses.

Z poziomu tej listy istnieje możliwość podglądu szczegółów importowanego procesu. W tym celu należy zaznaczyć dany proces na liście i wybrać przycisk [Rozwiń/zwiń].

Szczegóły importowanego procesu

Aby zakończyć import procesów do biblioteki należy wybrać przycisk [Importuj]. System poinformuje użytkownika o poprawnym zakończeniu operacji.

Komunikat zakończenia importu

Eksport

W celu wyeksportowania procesu należy zaznaczyć dany proces, a następnie wybrać przycisk [Eksportuj] z grupy przycisków Biblioteka procesów. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać nazwę pliku oraz ścieżkę zapisu eksportowanego pliku.

Eksport procesu

 

Czy ten artykuł był pomocny?