Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów

Uwaga
Funkcjonalność dostępna wyłącznie w polskiej wersji językowej systemu.

 

W celu dogenerowania faktur VAT do faktur z paragonów należy z poziomu menu Dodatki wybrać przycisk [Generacja faktur VAT do faktur z paragonów] z grupy przycisków Funkcje specjalne. Przycisk dostępny jest po zaznaczeniu parametru Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów (SystemKonfiguracjaKsięgowość sekcja Parametry ogólne) oraz ponownym zalogowaniu do programu.

Funkcje specjalne

Pojawi się okno Generacja faktur VAT do faktur z paragonów składające się z pól Paragony wystawione od (domyślnie 1 stycznia 2017 r.) oraz Paragony wystawione do (domyślnie data bieżąca) umożliwiających wskazanie zakres dat, w ramach którego ma się odbyć weryfikacja paragonów.

Faktury VAT generowane są w przypadku, gdy do faktury utworzonej z paragonu nie została jeszcze wygenerowana faktura VAT.

Generowanie faktur VAT do faktur wystawionych z paragonów

Szczegółowy opis funkcjonalności generowania faktur VAT do faktur z paragonów znajduje się w artykule Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów.

Czy ten artykuł był pomocny?