Odbudowa stanów kont

Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga
Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

 

W celu wykonania odbudowy stanów kont należy z poziomu menu Dodatki wybrać przycisk [Odbudowa stanów kont] z grupy przycisków Funkcje specjalne.

Funkcje specjalne

Otwarte zostanie okno Odbudowa stanów kont składające się z elementów:

  • Okres obrachunkowy – umożliwia wybranie z listy rozwijanej okresu obrachunkowego lub okresu cząstkowego, dla którego funkcja ma zostać wykonana
  • Wykonano kopię bezpieczeństwa – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Odznaczenie parametru dezaktywuje przycisk [Wybierz] i uniemożliwia wykonanie funkcji odbudowy stanów kont.
Funkcja odbudowy stanów kont

Zestawienie obrotów i sald agreguje wartości dla kont w ramach okresu obrachunkowego/okresu cząstkowego. Podczas dodawania zapisu księgowego odpowiednie wartości są sumowane w agregacjach. Jeżeli zestawienie obrotów i sald jest wyliczane za okres obrachunkowy/okres cząstkowy, wartości są bezpośrednio odczytywane z tych agregacji, bez dokonywania ponownych przeliczeń danych. Podczas odbudowy stanów kont analizowane są wszystkie dekrety księgowe i dokonywane są odpowiednie przeliczenia agregacji. Wyliczone wartości zastępują dotychczas istniejące agregacje.

Czas wykonania odbudowy zależny jest od ilości kont i zapisów księgowych.

Czy ten artykuł był pomocny?