Odbudowa rozrachunków

Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga
Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

 

W celu wykonania odbudowy rozrachunków należy z poziomu menu Dodatki wybrać przycisk [Odbudowa rozrachunków] z grupy przycisków Funkcje specjalne.

Funkcje specjalne

Pojawi się okno Odbudowa rozrachunków składające się z elementów:

  • Data księgowania od/Data księgowania do – zakres dat, w ramach którego uwzględniane są dekrety wprowadzone na konta rozrachunkowe podczas wykonywania funkcji
  • Automatycznie naprawiaj – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru powoduje, że system sprawdzi poprawność kwot do rozrachowania na dekretach, a w przypadku rozbieżności naprawi je oraz zostanie wyświetlony parametr Wykonano kopię bezpieczeństwa.
  • Wykonano kopię bezpieczeństwa – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Zaznaczenie parametru aktywuje przycisk [Zatwierdź] i umożliwia wykonanie funkcji.
Funkcja odbudowy rozrachunków

Odbudowa rozrachunków polega m.in. na tworzeniu rozrachunków, weryfikacji i naprawie stanu bieżących rozrachunków.

Dla każdego z dekretów weryfikowane jest czy zapis posiada dokument źródłowy, czy dekret powstał na podstawie:

  • płatności (identyfikator płatności)
  • operacji (identyfikator operacji)
  • kwoty bilansu otwarcia/płatności
  • pozycji noty memoriałowej powiązanej z płatnością

Następnie weryfikowane jest, czy dany obiekt został rozliczony (całkowicie lub częściowo).

Jeżeli istnieje rozliczenie dokumentu źródłowego, sprawdzane jest, czy obiekty powiązane zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający identyfikację powiązania oraz czy dekrety spełniają kryteria rozrachunku.

Podczas weryfikacji wykluczane są dekrety spełniające kryteria kompensaty tj. wprowadzone na różne konta – w przypadku tej operacji nie są generowane dekrety kompensacyjne.

Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione, dla każdej z par określana jest kwota rozrachunku oraz aktualizowane są dane (kwoty, identyfikatory) w odpowiednich tabelach zapisujących powiązania.

Przykład

W bazie istnieje FS 1/2019 z płatnością na kwotę 4000,00 PLN rozliczoną częściowo z operacją k/b na kwotę 1000,00 PLN.

FS została zaksięgowana na konto rozrachunkowe 201-A po stronie Wn z datą 03.02.2019 (dekret A powstał na podstawie płatności), na dekrecie kwota pozostaje [Wn] = 4000,00 PLN.

Operacja została zaksięgowana na konto rozrachunkowe 201-A po stronie Ma z datą 20.12.2019 (dekret B ma powiązanie z operacją), na dekrecie kwota pozostaje [Ma] = 1000,00 PLN.

W procedurze odbudowy wskazano zakres dat: 01.01 – 31.12.2019.

Efekt: Dekret A ma powiązanie z dekretem B, a dekret B z dekretem A. Na dekrecie A kwota pozostaje [Wn] = 3000,00 PLN, a na dekrecie B kwota pozostaje [Ma] = 0,00 PLN.

Czy ten artykuł był pomocny?