Konfiguracja – Zakładka Dostępne języki

Na zakładce Dostępne języki, znajdującej się w oknie Konfiguracja, dostępna jest lista języków, na które możliwe jest wykonanie tłumaczeń w Comarch Translator. W przypadku tłumaczenia Comarch ERP Altum, Comarch Translator dysponuje językami, które zostały dodane poprzez menadżer baz.

Zakładka Dostępne języki

Lista dostępnych języków podzielona jest na kolumny:

  • Kultura – symbol języka używany w rozszerzeniach plików .resx zawierających przetłumaczone ścieżki
  • Nazwa – nazwa języka
  • Widoczny – parametr określający czy dany język jest widoczny dla użytkownika w menu z językami tłumaczeń

Lista obsługiwana jest za pomocą przycisków:

[Dodaj] – umożliwia dodanie nowego języka

[Usuń] – pozwala na usuwanie jedynie tych języków, które zostały dodane w Comarch Translator. Języków predefiniowanych oraz dodanych w bazie konfiguracyjnej Comarch ERP Altum nie można usunąć ani modyfikować.

[Odśwież] – odświeża listę języków, np. gdy język został dodany poprzez menadżer baz już po uruchomieniu aplikacji Comarch Translator

Kolumna Widoczny odpowiada za widoczność języka na liście języków źródłowych i docelowych w aplikacji. Ustawienie widoczności języka dotyczy również języków predefiniowanych.

Wskazówka
Użytkownik ma możliwość dodawania własnych języków do aplikacji. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule Konfiguracja – Dodawanie nowego języka.

 

Czy ten artykuł był pomocny?