Uruchamianie programu

Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno startowe.

Okno startowe programu

W oknie startowym należy podać następujące informacje:

  • Profile tłumaczeń – zestaw ustawień konfiguracyjnych zdefiniowanych dla tłumaczonych projektów. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule Tworzenie profilu tłumaczeń.
  • Ścieżka – lokalizacja udostępnionych do tłumaczenia zasobów. Podawane w tym polu lokalizacje są zapamiętywane przez program, dzięki czemu przy kolejnych uruchomieniach aplikacji można je wybierać z rozwijalnej listy.
  • Język – język interfejsu programu. Dostępna jest wersja polska oraz angielska.

Wprowadzone dane należy zaakceptować za pomocą przycisku [Wybierz]. Rozpocznie się wtedy proces pobierania drzewa zasobów, wybranej ścieżki tłumaczonego projektu.

Wskazówka
Comarch Translator można uruchomić również bez podawania ścieżki w oknie startowym. W tym celu, należy użyć przycisku gumki. Aplikacja otworzy się wówczas z danymi wybranego profilu, a samą ścieżkę tłumaczonego projektu będzie można wybrać w głównym oknie Comarch Translator po naciśnięciu przycisku [Odśwież].
Pobieranie drzewa zasobów

Po wczytaniu drzewa zasobów możliwe jest otworzenie pojedynczej ścieżki do tłumaczenia (możliwe jest zawężenie otwieranego do tłumaczenia projektu do grupy ścieżek z zasobami lub do pojedynczej ścieżki za pomocą strzałek) lub dalsza konfiguracja programu.

Czy ten artykuł był pomocny?