Konfiguracja – Zakładka Ustawienia

Okno Konfiguracja, zakładka Ustawienia

Na zakładce Ustawienia, znajdującej się w oknie Konfiguracja, dostępne są następujące pola i parametry:

 • Repozytorium źródeł – lokalny folder z udostępnionymi do tłumaczenia zasobami zawartymi w plikach .resx
 • Lokalny folder – ścieżka do katalogu, w którym lokalnie zapisywane są tłumaczenia wprowadzane w Translatorze. Tłumaczenia docelowe zapisywane są w postaci kopii plików tłumaczonego projektu (aplikacji) z odpowiednimi rozszerzeniami wskazującymi na wersję językową plików. Pliki te są zapisywane do czasu zakończenia pracy nad tłumaczeniami. Stanowią one jedynie bazę do zapisu zmian, jakie wprowadza użytkownik.
 • Pytaj przed zamknięciem aplikacji – jeśli parametr jest zaznaczony, przy próbie zamknięcia programu wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie zamiaru zakończenia pracy z programem
 • Zawijanie wyrazów – jeśli parametr jest zaznaczony, teksty w komórkach tabel zawierających frazy do tłumaczenia będą zawijane wraz ze zmianą wysokości komórki
 • Sprawdzaj pisownię – parametr dedykowany do kontroli poprawności pisowni. Poprawność pisowni kontrolowana jest w oparciu o udostępniony wraz z aplikacją słownik Hunspell
Uwaga
Aby wykorzystać inny słownik do kontroli pisowni, do folderu [dic] aplikacji Comarch Translator należy wgrać paczkę słownika zgodnego ze słownikiem Hunspell.
 • Repozytorium źródeł BI OLAP – pole dedykowane do tłumaczenia aplikacji Business Intelligence
  i kostek OLAP, wskazujące ścieżkę do lokalnego katalogu z zasobami do tłumaczenia
 • Repozytorium źródeł procesów BPM – pole dedykowane do tłumaczenia procesów BPM, wskazujące ścieżkę do lokalnego katalogu z zasobami do tłumaczenia
 • Repozytorium źródeł Mobile – pole dedykowane do tłumaczenia aplikacji Mobile, wskazujące ścieżkę do lokalnego katalogu z zasobami do tłumaczenia
 • Repozytorium źródeł iBard – pole dedykowane do tłumaczenia aplikacji iBard24, wskazujące ścieżkę do lokalnego katalogu z zasobami do tłumaczenia
Uwaga
Zasoby aplikacji BI OLAP, BPM, Mobile i iBard udostępniane są do tłumaczenia w formatach plików innych niż .resx – więcej informacji znajduje się w artykule Tłumaczenie innych aplikacji.
 • Minimalizuj przy wyszukiwaniu w Altum – parametr wykorzystywany przy komunikacji Comarch Translator z Comarch ERP Altum. Służy do minimalizowania okna translatora w momencie użycia funkcji [Edytuj wskazany obiekt w Altum] dostępnej w menu aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?