Tłumaczenie innych aplikacji

Aplikacja Comarch Translator pozwala na tłumaczenie zasobów własnych rozszerzeń również w innych formatach plików niż .resx.. Program wspiera obecnie takie formaty plików jak: .wdf, .xml, .dim, .cube oraz .strings. Oprócz aplikacji Comarch ERP Altum, narzędzie umożliwia również tłumaczenie aplikacji Comarch Retail POS, Comarch ERP Altum BPM , platformy Business Intelligence oraz innych aplikacji Comarch.

Tłumaczenie aplikacji Comarch Retail POS

Pliki z zasobami dla Comarch Retail POS są dostępne na Indywidualnych Stronach Partnerów. Ustawienia serwera i bazy konfiguracyjnej aplikacji definiuje się w oknie konfiguracji Comarch Translator na zakładce Baza konfiguracyjna, tak samo jak ustawienia bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Altum. Sam proces tłumaczenia aplikacji Comarch Retail POS jest analogiczny jak w przypadku Comarch ERP Altum.

Ustawienia dla bazy konfiguracyjnej

Tłumaczenie aplikacji Comarch ERP Altum BPM

Tłumaczenie aplikacji Comarch ERP Altum BPM obejmuje tłumaczenie zasobów zawartych w dedykowanych dla tej aplikacji plikach .resx oraz dodatkowo procesów BPM, których zasoby są z kolei udostępniane do tłumaczenia w plikach procesów z rozszerzeniem .wdf. Tłumaczenie procesów BPM wymaga podania repozytorium źródeł tych procesów w oknie konfiguracji Translatora na zakładce Ustawienia. Repozytorium to stanowi katalog zawierający definicje procesów BPM, które mają być tłumaczone.

Konfiguracja tłumaczenia procesów BPM

Po podaniu repozytorium źródeł procesów BPM i odświeżeniu drzewa zasobów można przystąpić do ich tłumaczenia.

Tłumaczenia procesów są zapisywane bezpośrednio w danym zasobie.

Tłumaczenie platformy Business Intelligence

Comarch Translator umożliwia tłumaczenie funkcjonalności z zakresu Business Intelligence dostępnej z poziomu systemu Comarch ERP Altum. W Comarch ERP Altum możliwe jest tłumaczenie takich zakładek jak: Raportowanie, BSC, Budżetowanie oraz Alokacja.

Tłumaczenie platformy BI obejmuje tłumaczenie zasobów zawartych w plikach .resx. Wyodrębnione pliki zasobów Business Intelligence są udostępnione na Indywidualnych Stronach Partnerów. Proces tłumaczenia dla platformy BI odbywa się w sposób analogiczny jak w przypadku Comarch ERP Altum. Zaleca się wspólną realizację tłumaczenia zasobów (w tym generowania plików tłumaczeń oraz instalacji) Comarch ERP Altum i Comarch ERP Altum BI.

W celu tłumaczenia menu głównego Comarch ERP Altum BI należy w oknie konfiguracji Translatora, na zakładce Baza konfiguracyjna, wskazać lokalizację bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Altum.

Uwaga
Comarch Translator nie umożliwia tłumaczenia zasobów BI Server,takich jak Panel Zarządzania czy Konfigurator.

Czy ten artykuł był pomocny?