Wyszukiwanie i filtrowanie w oknie tłumaczenia

W otwartym pliku z tłumaczeniami dostępna jest funkcja wyszukiwania fraz w nagłówkach kolumn oraz funkcja filtrowania fraz po kolumnach.

Pola służące do filtrowania i wyszukiwania zawartości tabeli

W nagłówkach tabeli dostępna jest funkcja umożliwiająca wybór warunków wyszukiwania, która umożliwia bardziej precyzyjne wyszukiwanie pożądanej wartości. Domyślnym warunkiem jest Zawiera, który wyszukuje frazy zawierające wpisany ciąg znaków. Warunek ten można zmienić po wybraniu lewym przyciskiem myszy symbolu warunku – otwiera się wtedy menu z listą warunków wyszukiwania.

Lista warunków wyszukiwania

Dostępne na liście warunki wyszukiwania to:

  • Jest równe – wyszukuje identyczne frazy jak wpisany ciąg znaków
  • Nie jest równe – wyszukuje wszystkie frazy oprócz wpisanej
  • Zawiera – wyszukuje frazy zawierające wpisany ciąg znaków
  • Nie zawiera – wyszukuje frazy nie zawierające wpisanego ciągu znaków
  • Podobne do – wyszukuje fragment frazy gdzie % zastępuje nieznany ciąg znaków
  • Nie jest podobne do – wyszukuje wszystkie frazy oprócz tej, której nieznany fragment zastępuje znak %
  • Rozpoczyna się od – wyszukuje frazy rozpoczynające się od wpisanego ciągu znaków
  • Kończy się na – wyszukuje frazy kończące się wpisanym ciągiem znaków
  • Jest większe/mniejsze niż/lub równe – wyszukuje frazy o podanym stosunku

Funkcja wyszukiwania dostępna jest dla wszystkich kolumn pliku z tłumaczeniami, również dla kolumn ukrytych.

W kolumnie Do zrobienia możliwe jest wyfiltrowanie rekordów zawierających tłumaczenia (odznaczone pole wyboru), nie zawierających tłumaczeń (zaznaczone pole wyboru) oraz wszystkich rekordów (niebieskie pole wyboru).

W dolnej części okna z tłumaczeniami dostępne jest również pole Znajdź frazę, które wyszukuje wpisaną frazę po wybraniu przycisku [Znajdź]. Funkcja ta wyszukuje frazy zarówno z języka oryginalnego, jak i docelowego.

 

Czy ten artykuł był pomocny?