Uruchamianie księgowania okresowego

W celu wykonania księgowania okresowego należy z poziomu Księgowość → Księgowania okresowe zaznaczyć schemat księgowania, a następnie wybrać przycisk [Uruchom].

W otwartym oknie należy:

  • Wskazać datę księgowania – data, z jaką zostanie utworzony zapis księgowy. Domyślnie data bieżąca.
  • Wskazać datę początkową oraz końcową – okres, za jaki uwzględniane będą dekrety do wyliczania funkcji zdefiniowanych na pozycjach księgowania okresowego. Domyślnie daty bieżące.
  • Określić wartość parametru Uwzględniaj zapisy w buforze – decyduje, czy w wyliczaniu wartości mają być uwzględniane zapisy w buforze. Parametr domyślnie zaznaczony.
Okno uruchamiania schematu księgowania okresowego

Jeżeli na pozycji księgowania okresowego nie została wykorzystana maska, to wynikiem wykonania księgowania jest zapis księgowy z jednym dekretem księgowym na obliczoną kwotę i konta podane w polach Konto Wn/Konto Ma.

Jeżeli maska została zdefiniowana, to uruchomiona zostanie pętla, w której elementami będą wszystkie konta z bieżącego okresu obrachunkowego spełniające podane kryterium.

Właścicielem powstałego zapisu księgowego jest centrum struktury firmy, do którego zalogowany jest operator, który przeprowadził księgowanie.

W celu podglądu wygenerowanego zapisu księgowego należy, po zaznaczeniu księgowania okresowego, wybrać przycisk [Pokaż wygenerowane zapisy]. Użytkownik zostanie przekierowany na listę Zapisy księgowe: dziennik zawężoną do zapisów wygenerowanych danym schematem.

Czy ten artykuł był pomocny?