Anulowanie deprecjacji – AVCO

Podczas anulowania deprecjacji następuje weryfikacja ilości towaru na magazynie z danej dostawy, która podlegała deprecjacji. W przypadku gdy ilość:

 • jest dostępna – wartość dostawy na magazynie zostanie zaktualizowana o całą wartość danej pozycji dokumentu deprecjacji.

Przykład

Na magazynie głównym znajduje się 20 szt. artykułu Botki:

 • 10 szt. partii o rozmiarze 37 w cenie 10, 00 PLN za szt.
 • 10 szt. partii o rozmiarze 38 w cenie 10, 00 PLN za szt.

1. Wystawiono dokument deprecjacji, na którym zmniejszono cenę do 9,00 PLN dla partii z rozmiarem 37 i 38.

Stan zasobu po deprecjacji:

 • Partia z rozmiarem 37: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN
 • Partia z rozmiarem 38: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN

2. Dokumentem WZ/2016/00004 wydano 5 szt. partii z rozmiarem 37.

Stan zasobu po wydaniu:

 • Partia z rozmiarem 37: 5 szt. * 9,00 PLN = 45 PLN
 • Partia z rozmiarem 38: 10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN

3. Anulowano deprecjację.

Stan zasobu po anulowaniu deprecjacji:

 • Partia z rozmiarem 37: wartość: 51,66 PLN
 • Partia z rozmiarem 38: wartość: 103,34 PLN

 • nie jest dostępna – wygenerowany zostanie dokument KK dla danego magazynu na całą wartość pozycji dokumentu deprecjacji.

Przykład

Na magazynie reklamacyjnym znajduje się 20 szt. artykułu Szalik:

 • 10 szt. partii w paski w cenie 10, 00 PLN za szt.
 • 10 szt. partii w groszki w cenie 10, 00 PLN za szt.

1. Wystawiono dokument deprecjacji, na którym zmniejszono cenę do 9,00 PLN zarówno dla partii paski, jak i dla partii groszki.

Stan zasobu po deprecjacji:

 • Partia paski: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN
 • Partia groszki: 10 szt. * 9,00 PLN = 90, 00 PLN

2. Dokumentem WZ/2016/00006 wydano 10 szt. partii w paski.

Stan zasobu po wydaniu:

 • Partia groszki: 10 szt. * 9,00 PLN = 90,00 PLN

3. Anulowano deprecjację.

Stan zasobu po anulowaniu deprecjacji:

 • Partia groszki: wartość: 90,00 PLN + 20,00 PLN = 110,00 PLN

Uwaga
W przypadku wystawienia dwóch dokumentów deprecjacji na jeden magazyn, nie ma możliwości anulowania wcześniej wystawionego dokumentu DP, w pierwszej kolejności należy anulować późniejszy dokument.

 

Czy ten artykuł był pomocny?