Wprowadzenie do deprecjacji

Deprecjacja umożliwia zmianę wartości zasobów na magazynie. W zależności od metody kolejkowania możliwa jest:

 • zmiana ceny lub wartości wskazanych dostaw dla baz z metodą kolejkowania FIFO/LIFO
 • zmiana ceny/wartości wskazanych partii znajdujących się na magazynie dla baz z metodą kolejkowania AVCO

Lista dokumentów dostępna jest w menu Magazyn –> (Zasoby) Deprecjacje.

Lista deprecjacji

Możliwość tworzenia deprecjacji jest dostępna dla użytkownika, należącego do grupy operatorów z uprawnieniem: Dostęp do cen zakupu.

Uwaga
Nie ma możliwości wystawienia dokumentu deprecjacji na magazyn konsygnacyjny.

W przypadku gdy na magazynie istnieje dokument deprecjacji w stanie Zainicjowanym lub Niezatwierdzonym na dokumencie zawierającym deprecjonowane dostawy (FIFO/LIFO)/partie (AVCO) nie ma możliwości:

 • dodania partii artykułu do dokumentu (na bazie z metodą kolejkowania AVCO)
 • usunięcia artykułu z listy pozycji na niezatwierdzonym dokumencie
 • zmiany ilości pozycji/subpozycji artykułu na niezatwierdzonym dokumencie
 • wystawienia korekty ilościowej/wartościowej (korekty wartościowej dokumentów rozchodowych)
 • zatwierdzenia dokumentu oraz jego korekt
 • zmiany magazynu na magazyn podlegający deprecjacji
 • dodania/usunięcia subpozycji
 • wprowadzenia modyfikacji na zakładce Dostawy na szczegółach pozycji
 • dodania/usunięcia pozycji
 • usunięcia niezatwierdzonego dokumentu
 • anulowania dokumentu

 

Czy ten artykuł był pomocny?