Artykuły

Dostępność

Wybranie kafla [Artykuły] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę artykułów zdefiniowanych w systemie ERP oraz udostępnionych stanowisku POS. Do aplikacji synchronizowane są wszystkie aktywne w systemie ERP kategorie podziału grup artykułów. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w słowniku uniwersalnym Ogólne → Kategorie podziału artykułów. Udostępnienie kategorii możliwe jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Dostępność obiektów po wskazaniu odpowiedniego centrum oraz obiektu Grupy artykułów.

Komplety

W aplikacji Comarch Retail POS na dokumentach handlowych oraz magazynowych są obsłużone artykuły o typie Komplet. Definiowanie kompletów odbywa się po stronie systemu Comarch ERP Altum.
Ze względu na różnice w obsłudze, można wyróżnić dwa rodzaje kompletów:

  • Artykuł o typie Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
  • Artykuł o typie Komplet z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Rozróżnienie powyższych typów artykułów typu Komplet zawarte jest w artykule Obsługa kompletów.

Parametr Pobieraj składniki na dokument w systemie Comarch ERP Altum

Skup

Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na prowadzenie skupu odpowiednio oznaczonych w systemie artykułów. Parametr Obsługa skupu aktywujący tą funkcjonalność jest dostępny w systemie Comarch ERP Altum z poziomu System -> Konfiguracja -> Handel  w sekcji Artykuły. Po jego zaznaczeniu na karcie artykułu dostępny jest parametr Skup, który określa dany artykuł jako towar lub usługę podlegające skupowi.
Operator może zatwierdzić dokument sprzedażowy zawierający artykuły typu Skup tylko wtedy, gdy posiada uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu nadawane w systemie Comarch ERP Altum w zakładce Uprawnienia POS po podniesieniu do edycji grupy danego operatora.

Odwrotne obciążenie

Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę. Parametr Obsługa odwrotnego obciążenia włączający funkcjonalność odwrotnego obciążenia dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu System -> Konfiguracja -> Handel w sekcji Parametry ogólne. Po jego zaznaczeniu na stanowisku POS dostępny jest parametr Odwrotne obciążenie.

Uwaga
Odznaczenie parametru jest zablokowane po wykonaniu synchronizacji z Comarch Retail POS.

W Comarch Retail POS stawka VAT dla elementu podlegającego odwrotnemu obciążeniu jest ustawiana zgodnie z konfiguracją parametru Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Konfiguracja -> Stawki VAT.

Zdjęcia

Zdjęcia artykułów widoczne w aplikacji Comarch Retail POS definiowane są na zakładce Załączniki na karcie artykułu. Definiowanie nowych załączników opisane jest w artykule Definiowanie nowego załącznika. Odpowiedni załącznik należy przypisać do artykułu, a także określić ich dostępność w aplikacji poprzez zaznaczenie parametru Retail na liście załączników. W celu wyświetlania któregoś ze zdjęć jako miniaturę artykułu należy zaznaczyć dla niego parametr w kolumnie Retail jako domyślny. Domyślność załącznika dla obiektu określa się poprzez podwójne kliknięcie w parametr, które powoduje zaznaczenie parametru z obramowaniem.

Tabela dodawania załącznika do obiektu

Analityczna grupa artykułów

Sprzedaż per kategoria produktu jest konfigurowana w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Dostępność obiektów -> Grupy artykułów. W celu ujęcia danej grupy artykułów w raporcie Podsumowanie stanowiska tworzonym na stanowisku POS, należy zaznaczyć parametr w kolumnie Grupa analityczna POS.

Kolumna Grupa analityczna POS dla obiektu Grupy artykułów

Edycja nazwy artykułu na dokumencie niezatwierdzonym

Na stanowisku POS istnieje możliwość zmiany wyświetlanej nazwy artykułu na elemencie niezatwierdzonego dokumentu: PAR, FS, ZS, OS oraz korekty ręcznej. W tym celu należy w systemie Comarch ERP Altum zaznaczyć parametr Edycja nazwy widoczny na nagłówku formularza artykułu.

Parametr Edycja nazwy na karcie artykułu

Zmodyfikowana nazwa jest dostępna jedynie na dokumencie, na którym została wprowadzona oraz na dokumentach generowanych z tego dokumentu. Więcej informacji na temat edycji nazwy elementu na dokumencie niezatwierdzonym znajduje się w artykule Edycja nazwy.

Cechy

Artykuły ze zdefiniowaną cechą (wpływającą na partie) prezentowane są na liście artykułów w Comarch Retail POS jako osobne pozycje dla każdej partii.

Wyświetlanie cech na liście artykułów

Definiowanie cech odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na karcie artykułu na zakładce Parametry. Więcej informacji na temat wyboru cech artykułu na wystawianym dokumencie znajduje się w artykule Wybór cechy partii.
Pole filtra tekstowego na liście artykułów umożliwia wyszukiwanie artykułów na podstawie zdefiniowanych cech.

Kody kreskowe

Definiowane kodów kreskowych dla artykułów, które będą jednoznacznie identyfikować artykuł i umożliwiać jego zeskanowanie za pomocą czytnika, odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na karcie artykułu na zakładce Parametry->Kody.

Pozycja na liście kodów artykułu

Artykuły powiązane

Funkcjonalność artykułów powiązanych pozwala na kojarzenie ze sobą takich artykułów, które często są sprzedawane razem. Definiowanie powiązań między artykułami odbywa się w systemie Comarch ERP Altum.
Artykuły powiązane prezentowane są w Comarch Retail POS dla zaznaczonej pozycji wystawianego dokumentu w obszarze roboczym znajdującym się w prawej części okna. Sekcja ta nie zostanie wyświetlona jeżeli zaznaczony artykuł nie będzie posiadał zdefiniowanych artykułów powiązanych.

Czy ten artykuł był pomocny?