Atrybuty

Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach występujących w aplikacji Comarch Retail POS takich jak: kontrahent, artykuł, dokument handlowy, korekta, reklamacja, dokument KP/KW.
Atrybut będzie dostępny do podglądu/edycji na stanowisku POS jeżeli w systemie Comarch ERP Altum z poziomu zakładki Konfiguracja → Atrybuty na definicji danego atrybutu w sekcji Retail POS zostanie zaznaczony parametr Podgląd/Edycja. Zaznaczenie parametru Edycja będzie skutkowało automatycznym zaznaczeniem parametru Podgląd.

Zaznaczony obszar Retail POS na oknie dodawania/edycji atrybutu

Na stanowisku POS są obsługiwane następujące typy atrybutów:

  • Tekst
  • Liczba
  • Lista
  • Data
  • Wartość logiczna
  • Słowniki
Uwaga
Na karcie kontrahenta domyślnie atrybuty nie są widoczne. W celu wyświetlenia tych atrybutów należy zmodyfikować widok. Modyfikacja widoku została opisana w rozdziale Zarządzanie widokami.
Uwaga
Na stanowisku POS atrybuty wielowartościowe nie są obsługiwane.

Atrybuty dokumentu

Z poziomu widoków dokumentów handlowych czy reklamacyjnych dostępne jest pole prezentujące atrybuty przypisane do typu dokumentu. Atrybuty z zaznaczoną opcją Retail POS – Podgląd będą wyświetlane w aplikacji bez możliwości edycji ich wartości, natomiast z opcją Retail POS – Podgląd i Edycja, z możliwością edycji ich wartości. Wartości atrybutów synchronizowane do systemu Comarch ERP Altum są widoczne przy podglądzie danego dokumentu.
Aplikacja Comarch Retail POS posiada funkcjonalność przenoszenia wartości atrybutów z karty kontrahenta na dokument lub z karty artykułu na element dokumentu. W przypadku przenoszenia atrybutów z karty kontrahenta na dokument konieczne jest przypisanie tych samych klas atrybutów zarówno do karty kontrahenta jak i dokumentu. Przepisanie wartości określonej dla atrybutu na karcie kontrahenta nastąpi w momencie wskazania tego kontrahenta na dokumencie. W przypadku, gdy użytkownik wcześniej wypełnił wartości tych atrybutów na dokumencie, zmieni kontrahenta i zdecyduje się na aktualizację tych danych, to zostaną zmienione wartości wspólnych atrybutów na te określone na karcie kontrahenta. Pozostałe wartości atrybutów dokumentu nie zostaną zmienione.
Przenoszenie atrybutów z karty artykułu na element dokumentu odbywa się na analogicznych zasadach. Warunkiem jest przypisanie tych samych klas atrybutów zarówno do kart artykułu i określenia dla nich wartości, jak i do elementu dokumentu. Przeniesienie wartości nastąpi w momencie dodania artykułu na pozycję dokumentu. Jednakże wartości atrybutów przeniesione z artykułu nie podlegają edycji.
Funkcjonalność przenoszenia atrybutów jest dostępna także dla generowania dokumentów faktur z paragonów oraz tworzenia korekt do paragonów i faktur. Przeniesienie wartości atrybutów odbywa się z dokumentu źródłowego i jego elementów na dokument generowany i jego elementy, tylko dla klas atrybutów przypisanych do obydwu typów dokumentów lub elementów dokumentów. Wartości atrybutów przeniesione na dokument docelowy nie podlegają edycji.
W przypadku atrybutów z zaznaczoną opcją Wymagany, nie jest możliwe zatwierdzenie dokumentu bez określenia dla nich wartości. Aplikacja wyświetli komunikat o treści „Uzupełnij pole [nazwa_atrybutu]”. W modyfikacji widoku istnieje możliwość ustalenia wymagalności danego atrybutu.

Czy ten artykuł był pomocny?