Profile

Wszystkie zmiany wprowadzone w konfiguracji interfejsu oraz widokach są zapisywane w motywach. W aplikacji Comarch Retail POS motyw domyślny nie może być zmieniony. Przy próbie zapisu wprowadzonych modyfikacji dla tego motywu za pomocą przycisku [Zapisz] wyświetlany jest komunikat „Nie można edytować motywu domyślnego. Zmiany zostaną zapisane jako jego kopia”. W oknie należy wprowadzić nazwę, pod którą motyw zostanie zapisany.

Wybranie przycisku [Nowy motyw] umożliwia wprowadzenie nazwy nowego motywu lokalnego, czyli dostępnego tylko na danym stanowisku POS. Aby motyw lokalny był dostępny do wyboru na innych stanowiskach sprzedaży POS, należy wybrać przycisk [Eksportuj motyw] i wskazać folder, w którym zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .layout. Następie w systemie Comarch ERP Altum należy edytować centrum, do którego ma zostać zaimportowany motyw i przejść na zakładkę Stanowiska POS. Z górnego menu należy wybrać przycisk [Profile POS], który otwiera okno konfiguracji profili POS. Za pomocą przycisku [Import z ZIP] operator ma możliwość wybrania pliku z zapisanym motywem Comarch Retail POS. Wybrany profil zostanie wyświetlony na liście w lewej części okna. Prawa część okna podzielona jest na obszary grup operatorów przypisanych oraz nieprzypisanych do profilu. Aby dołączyć lub odłączyć grupę do profilu należy zaznaczyć grupę, a następnie wybrać przycisk [Dołącz]/[Odłącz].

Okno konfiguracji profili POS

Po przeprowadzonej synchronizacji między Comarch ERP Altum i Comarch Retail POS operator należący do grupy przypisanej do wskazanego profilu ma możliwość wyboru zapisanego motywu w konfiguracji interfejsu na stanowisku sprzedaży POS.

Czy ten artykuł był pomocny?