Generowanie MM- z BST

Generowanie przesunięcia międzymagazynowego MM- jest możliwe jedynie z zatwierdzonego BST na artykuły, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera.

W przypadku gdy na BST parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu jest:

  • odznaczony – dokument MM- można wygenerować jeśli na BST znajduje się tylko jeden magazyn. Po wybraniu opcji generowania zostanie wyświetlona lista magazynów, na której należy wskazać magazyn źródłowy, z którego zostaną zamówione zasoby. Jako magazyn docelowy ustawiony zostanie magazyn zdefiniowany na BST.
  • zaznaczony – po wybraniu opcji generowania MM- wyświetlona zostanie lista z magazynami do wyboru.

Po wybraniu opcji generowania [MM-] pojawi się okno z wyborem magazynów:

  • Magazyn źródłowy – możliwe są do wyboru magazyny powiązane z dokumentem MM- w centrum z poziomu którego generowany jest ten dokument. Automatycznie podpowiada się magazyn, ustalony jako domyślny na definicji dokumentu MM-.
  • Magazyn docelowy – wyświetlane są magazyny pobrane z dokumentu BST, dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia ilość jest od 0.
  • Generuj – należy zaznaczyć parametr dla magazynów, dla których wygenerowany ma zostać dokument MM-.
    Dokument MM- zostanie wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym.
C:\Users\anna.sliwa\Desktop\mag.PNG
Okno z wyborem magazynów podczas generowania dokumentu MM-

Na dokumencie MM- wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu.

Na dokumentach MM- generowanych z BST każda partia towaru wyświetlona zostanie, jako osobna pozycja.

Nie ma możliwości wygenerowania MM-, gdy:

  • wskazano wiele magazynów na BST – przy odznaczonym parametrze Oddzielny bilans dla każdego magazynu
  • na magazynie źródłowym jest brak wystarczających zasobów

 

Czy ten artykuł był pomocny?