Generowanie ZWE z BST

Generowanie zamówień wewnętrznych możliwe jest jedynie z zatwierdzonego dokumentu BST na artykuły, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera.

W przypadku gdy na BST parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu jest:

  • odznaczony – dokument ZWE można wygenerować jeśli na BST znajduje się tylko jeden magazyn. Po wybraniu opcji generowania zostanie wyświetlona lista magazynów, na której należy wskazać magazyn źródłowy, z którego zostaną zamówione zasoby. Jako magazyn docelowy ustawiony zostanie magazyn zdefiniowany na BST.
  • zaznaczony – po wybraniu opcji generowania ZWE wyświetlona zostanie lista z magazynami do wyboru.

Po wybraniu opcji generowania [ZWE] pojawi się okno z wyborem magazynów:

  • Magazyn źródłowy – możliwe są do wyboru magazyny powiązane z dokumentem ZWE w centrum, z poziomu którego generowany jest ten dokument. Automatycznie podpowiada się magazyn ustalony jako domyślny na definicji dokumentu ZWE.
  • Magazyn docelowy – wyświetlane są magazyny pobrane z dokumentu BST, dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od 0.
  • Generuj – należy zaznaczyć parametr dla magazynów, dla których wygenerowany ma zostać dokument ZWE.
    Dokument ZWE zostanie wygenerowany w stanie Niezatwierdzonym.
C:\Users\anna.sliwa\Desktop\mag.PNG
Okno z wyborem magazynów wyświetlane podczas generowania dokumentu ZWE

Na dokumencie ZWE wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu.

Uwaga
Na zamówieniach wewnętrznych generowanych z BST każda partia towaru wyświetlona zostanie jako osobna pozycja.

 

Czy ten artykuł był pomocny?