Generowanie ZZ z BST

Zamówienia zakupu mogą być generowane jedynie z zatwierdzonego BST.

Do wygenerowanego zamówienia zakupu zostaną dodane wszystkie towary, których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od zera. W przypadku gdy na BST odznaczony jest parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu, ich subpozycje zostaną przypisane do magazynu:

  • z BST jeżeli wskazano tylko jeden magazyn
  • domyślnego z definicji ZZ jeżeli na BST występuje więcej niż jeden magazyn

Jeżeli na dokumencie BST jest zaznaczony parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu, podczas generowania dokumentu ZZ pojawi się okno z wyborem magazynów:

C:\Users\anna.sliwa\Desktop\zz mag.PNG
Okno z wyborem magazynów podczas generowania dokumentu ZZ

Na liście magazynów dostępne są tylko te dla których ilość w kolumnie Ilość do zamówienia jest większa od 0. Po zaznaczeniu opcji Zamawiaj możliwe jest wygenerowanie dokumentu zamówienia zakupu z ustawionym w nagłówku magazynem <Wszystkie>.

Przykład

Na dokumencie BST zaznaczony jest parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu.

Na liście magazynów znajdują się: Magazyn główny, Magazyn reklamacyjny, Magazyn outletowy.

Do dokumentu BST dodany zostaje artykuł BZKD.

Dla magazynu:

  • Magazyn główny – 15 szt.
  • Magazyn reklamacyjny – 5 szt.
  • Magazyn outletowy – 10 szt.

W oknie wyboru magazynu podczas generowania ZZ zostaje zaznaczony parametr Zamawiaj dla magazynów: reklamacyjnego oraz głównego.

Na dokument ZZ zostaje dodany jeden element BZKD w ilości 20 szt. z dwoma subpozycjami:

  • Magazyn główny – 15 szt.
  • Magazyn reklamacyjny – 5 szt.

Na dokumencie ZZ wygenerowanym z BST istnieje możliwość zmiany jednostki, bez przeliczenia ilości zgodnie z ustawieniami na karcie artykułu.

Uwaga
Na zamówieniach zakupu generowanych z BST każda partia towaru wyświetlona zostaje jako osobna pozycja.

 

Czy ten artykuł był pomocny?