Generowanie MM- z ZS

Generowanie przesunięcia magazynowego z zamówienia wykorzystywane jest w sytuacji, gdy Klient zamawia towary konsygnacyjne, a zamówienie zostaje zrealizowane poprzez przesunięcie zamówionego towaru na jego magazyn konsygnacyjny (magazyn konsygnacyjny odbiorcy).

Aby wygenerować MM- z ZS, na liście zamówień sprzedaży należy zaznaczyć zamówienie lub kilka zamówień i w menu głównym, z grupy przycisków Generowanie, wybrać przycisk [MM-].

Uwaga
Dokument przesunięcia można wygenerować tylko dla zamówień, które są wystawione na odbiorcę przypisanego wybranemu na dokumencie magazynowi konsygnacyjnemu.

Cechy wygenerowanego dokumentu MM-:

  • dokument dodaje się w stanie Niezatwierdzony
  • jeśli zasoby na dokumencie ZS pobierane są z jednego magazynu, wygenerowany zostanie jeden dokument MM-, dla którego magazynem źródłowym jest magazyn z subpozcyji dokumentu ZS, a magazynem docelowym – magazyn konsygnacyjny odbiorcy, do którego przypisany jest kontrahent z ZS.
  • jeśli zasoby na dokumencie ZS pobierane są z więcej niż jednego magazynu, to wyświetlona zostanie lista magazynów, które znajdują się na subpozcyjach ZS, z możliwością wyboru jednego lub kilku magazynów. Po wyborze magazynu/magazynów, generowanych jest tyle dokumentów MM-, ile zostało wybranych magazynów.
  • ilość pozycji na dokumencie podlega edycji
  • po anulowaniu bądź usunięciu MM- wygenerowanego z ZS, ilość pozycji realizowana na tej MM- zostaje ponownie udostępniona do realizacji na ZS.

Czy ten artykuł był pomocny?