Korekty do dokumentów WZ wystawionych na magazyn konsygnacyjny

W procesie konsygnacji korekty do dokumentów WZ wystawiane są:

 • na magazyn konsygnacyjny zgodny z dokumentem WZ, w przypadku gdy żadna z pozycji dokumentu WZ nie znajduje się jeszcze na ZSK
 • na domyślny magazyn lokalny (z możliwością zmiany na inny magazyn lokalny), w przypadku gdy chociaż jedna pozycja dokumentu WZ znajduje się na ZSK.

Poniżej przedstawiony jest sposób generowania KIWZ w przypadku, gdy istnieje powiązanie z ZSK:

 • z magazynu konsygnacyjnego własnego lub odbiorcy wystawiany jest dokument WZ
 • dokument WZ uwzględniany jest w ZSK
 • do tego WZ tworzona jest KIWZ, na której korygowane są supozycje, które znalazły się na ZSK
 • na KIWZ ustawiany jest domyślny magazyn lokalny (inny niż magazyn na WZ)
 • podczas zatwierdzania KIWZ:
  • towar zwracany jest na magazyn, który jest wybrany na źródłowym WZ
  • jednocześnie w tle tworzone są dokumenty MM-/MM+ przenoszące te zasoby na magazyn z dokumentu KIWZ
  • magazynem źródłowym na MM-/MM+ jest magazyn konsygnacyjny własny/odbiorcy z WZ, a magazynem docelowym magazyn lokalny z KIWZ
  • wartość zwracanego towaru zarówno na KIWZ, jak i na MM-/MM+ jest taka sama jak na dokumencie WZ – jeśli towar został w międzyczasie ponownie wyceniony (do dokumentu WZ powstała KK), to do dokumentów KIWZ oraz MM-/MM+ również powstaną odpowiednie dokumenty KK
 • Przy generowaniu kolejnych ZSK dokument MM- wygenerowany w ten sposób nie jest brany pod uwagę.
Uwaga
Nie ma możliwości anulowania dokumentów MM- i MM+ powstałych w wyniku zatwierdzenia KIWZ. Dokumenty te zostaną anulowane automatycznie w przypadku anulowania przez operatora dokumentu KIWZ.

Czy ten artykuł był pomocny?