Konfiguracja

Aktywacja funkcji konsygnacji

W systemie obsługa konsygnacji jest domyślnie wyłączona. W celu jej uruchomienia, należy zaznaczyć parametr Obsługa konsygnacji umieszczony w menu System -> Konfiguracja ->  zakładka Handel. W wyniku tej operacji:

  • aktywowany zostaje przycisk [ZSK] w menu Sprzedaż, otwierający listę tych dokumentów
  • aktywowany zostaje przycisk służący do generowania ZSK z poziomu listy WZ i MM-
  • na karcie kontrahenta pojawia się zakładka Konsygnacja, która służy do określenia podstawowych parametrów w procesie konsygnacji.

Zakładka Konsygnacja na karcie kontrahenta

Zakładka Konsygnacja na karcie kontrahenta

Na zakładce Konsygnacja dostępne są pola:

  • Cykl rozliczeń – określa, co ile dni należy dokonać rozliczenia z danym kontrahentem (maksymalna wartość to 100 dni).
  • Termin rozliczeń – pole z datą, wskazującą kolejny dzień najbliższego rozliczenia z kontrahentem. Datę można wskazać przy pomocy wbudowanego w pole kalendarza.

Pola w grupach Zwroty konsygnacja oraz Zwroty faktura dostępne są tylko dla kontrahenta będącego dostawcą oraz będącego jednocześnie dostawcą i nabywcą. Mają one jedynie charakter informacyjny.

Poniżej znajduje się lista magazynów konsygnacyjnych powiązanych z danym kontrahentem.

Dodawanie magazynów konsygnacyjnych

Definiowanie magazynów odbywa się to z poziomu:

  • menu Główne -> Magazyny
  • modułu magazynowego Magazyn -> Magazyny
  • karty kontrahenta -> zakładka Konsygnacja

Definiowanie magazynów konsygnacyjnych jest prawie identyczne z definiowaniem magazynów lokalnych, czy odległych. Różnicą jest, że do magazynów konsygnacyjnych:

  • przypisujemy konkretnego kontrahenta (warunek konieczny dla magazynów konsygnacyjnych odbiorcy)
  • określamy rodzaj magazynu (własny/odbiorcy)

Dostawcę, zdefiniowanego dla magazynu konsygnacyjnego własnego, można zmieniać dopóki na magazyn nie zostanie wystawiony dokument. Po zdefiniowaniu magazynów należy przypisać do nich dokumenty, na których można wykorzystać dany magazyn. W tym celu należy z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Firma, zakładka Magazyny wyedytować odpowiedni magazyn i na zakładce Dokumenty określić dostępność i domyślność poszczególnych dokumentów.

Uwaga
Aby istniała możliwość wystawiania dokumentu ZSK, konieczne jest ustawienie dostępności i domyślności tego dokumentu dla wybranego magazynu konsygnacyjnego własnego.

Czy ten artykuł był pomocny?