Kontekst Altum

Funkcjonalność kontekstów pozwala na przypisanie procesu globalnego do obiektu Comarch ERP Altum, z poziomu którego proces będzie uruchamiany. Kontekstem może być lista lub szczegóły obiektu, np. faktury. Aby zdefiniować kontekst należy wybrać przycisk [Kontekst Altum] z grupy przycisków Model.

Uruchamianie okna definicji kontekstu

Otwarte zostaje okno, w którym użytkownik może przypisać wartości pobrane z danego kontekstu do konkretnych parametrów procesu.

Okno definiowania kontekstu

W sekcji parametry startowe znajduje się lista wszystkich parametrów użytkownika oznaczonych jako Startowy. Poniżej znajdują się listy dostępnych obiektów systemu Comarch ERP Altum wraz z informacją o typie danego parametru. Przypisanie obiektu do parametru powoduje, że proces jest widoczny dla danego obiektu, a wartość parametru przy uruchomieniu kontekstowym jest automatycznie uzupełniana wartością właściwości obiektu.

Przykład

Proces wykonuje pewne operacje na dokumencie faktury zakupu (FZ). Przy uruchomieniu procesu z poziomu skrzynki zadań jako parametry procesu należy podać ID dokumentu oraz datę operacji. Można więc zdefiniować kontekst w taki sposób, aby istniała możliwość uruchomienia procesu z poziomu listy FZ, a ID dokumentu oraz data były wypełniane na podstawie zaznaczonego elementu. W tym celu, w oknie definicji kontekstu, należy powiązać parametry procesu z listą faktur zakupu (wybrać obiekt po lewej stronie i wybrać [Powiąż]). Opcję Pobierz wartość należy pozostawić zaznaczoną.

Przykład kontekstu – powiązanie ID
Przykład kontekstu – powiązanie daty

Po zastosowaniu zmian, zapisaniu procesu, publikacji i nadaniu odpowiednich uprawnień, proces będzie dostępny do uruchomienia z poziomu listy faktur zakupu w systemie Comarch ERP Altum.

Uruchamianie procesu z kontekstu

 

Czy ten artykuł był pomocny?