Zdarzenia startowe

Zdarzenia startowe umożliwiają automatyczne uruchamianie procesu przed lub po wykonaniu konkretnej operacji w systemie Comarch ERP Altum.

Przykład

Można zdefiniować proces automatycznie uzupełniający atrybuty na artykule po jego zapisie.

Zdarzenia startowe różnią się w zależności od typu procesu (lokalny lub globalny). Można je wybrać podczas dodawania nowego procesu lub podczas jego edycji wybierając przycisk [Zdarzenia startowe] w grupie przycisków Model.

Uruchomienie okna wyboru zdarzeń startowych

Otwarta zostaje lista zdarzeń startowych pogrupowana według nazw obiektów dostępnych w systemie.

Okno wybory zdarzeń startowych

Po lewej stronie okna można zaznaczyć zdarzenia startowe, które będą wyzwalać proces. Wraz ze zdarzeniem, do procesu mogą być przesyłane parametry. Można je wybrać z listy rozwijanej danego zdarzenia startowego. Wartości te można połączyć z parametrami procesu za pomocą odwzorowania. Sekcja odwzorowań znajduje się po prawej stronie sekcji dotyczącej szczegółów zdarzenia startowego.

Wybór parametru zdarzenia
Wskazówka

Jednym z najczęściej spotykanych argumentów zdarzeń startowych jest DocumentEventParams. Jest on dostępny dla wszystkich zdarzeń, które dotyczą dokumentów. Zawiera następujące informacje:

  • CurrentStateType – obecny stan dokumentu
  • DocumentId – identyfikator dokumentu
  • DocumentTypeNamespace – parametr identyfikujący typ dokumentu
  • PreviousStateType – poprzedni stan dokumentu

Parametr ten jest generowany tylko dla zdarzeń procesów globalnych.

Uwaga

Procesy Kopiuj atrybut z kontrahenta na nagłówek dokumentu RLS oraz Wyświetl informację o kontrahencie zgłaszającym reklamację RLS korzystają z tego samego zdarzenia startowego. Należy zadbać o to, aby ostatnia modyfikacja została zrealizowana dla drugiego procesu. W przeciwnym wypadku dane zwracane przez oba procesy mogą być nieprawidłowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?