Parametry

Parametr to zmienna wchodząca w skład procesu. W celu otworzenia listy parametrów danego procesu należy wybrać przycisk [Parametry] z grupy przycisków Model.

Otwieranie listy parametrów

Otwierana jest lista zawierająca wszystkie zdefiniowane w ramach procesu parametry użytkownika, jak również domyślne parametry systemowe.

Lista parametrów procesu

Każdy proces posiada trzy domyślne parametry:

 • WorkflowInitiatior – inicjator procesu
  • UserName – nazwa operatora, który ręcznie uruchomił proces lub nazwa operatora dla usługi BPM w przypadku automatycznego uruchomienia procesu
  • WorkflowUserId – ID operatora
 • Context – kontekst w jakim proces jest wykonywany
  • Instance – informacje na temat instancji procesu, jego definicji oraz typu
  • Session – informacje na temat sesji procesu, centrum oraz firmy, dla której uruchomiono proces. Parametr ten można wykorzystać np. po pobrania obecnego centrum po ID
  • StartMode – informacje o tym, w jaki sposób proces został uruchomiony
 • WorkflowCreationTime – czas uruchomienia procesu

W celu dodania parametru należy wybrać przycisk [Dodaj]. Należy wybrać typ zmiennej oraz identyfikator tekstowy parametru (kolumna Parametr).

Wskazówka

Typ zmiennej można wybrać z listy rozwijanej, gdzie jest możliwość wyboru typów dostępnych w całym systemie. Ostatnio używane typy zmiennych widoczne są na liście przy kolejnym wyborze.

Dodatkowo można ustawić następujące opcje:

 • Nazwa – prezentowana dla użytkownika podczas ręcznego uruchamiania procesu
 • Opis
 • Wartość domyślna – wartość jaką przyjmie parametr, jeśli nie zostanie ona podana przez użytkownika podczas uruchamiania procesu
 • Startowy – zaznaczenie tej opcji powoduje, że parametr może być przekazany z zewnątrz podczas uruchomienia procesu. Jeśli opcja będzie odznaczona, automatycznie odznaczona zostanie także opcja Pytaj o wartość.
 • Pytaj o wartość – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że parametr prezentowany jest na liście podczas ręcznego uruchamiania procesu w systemie Comarch ERP Altum i będzie można ustawić lub zmienić jego wartość. Jeśli użytkownik nie wybierze tej opcji, a opcja Startowy jest zaznaczona to należy wprowadzić wartość domyślną.
Przykład

W celu przekazania pliku do procesu zostaje dodany nowy parametr o nazwie File i typie FileDataType. Pola Startowy i Pytaj o wartość pozostają zaznaczone.

Przykład parametru typu plik

Podczas uruchomienia procesu dla parametru File będzie możliwość wskazania pliku, który ma zostać przekazany do procesu. Do parametru zostanie wpisana ścieżka do wskazanego pliku.

 

Czy ten artykuł był pomocny?