Lista schematów księgowych

Lista schematów księgowych dostępna jest z poziomu menu Księgowość pod przyciskiem [Schematy].

Lista schematów księgowych

Na liście widoczne są wszystkie dostępne w firmie schematy księgowe w ramach danego okresu obrachunkowego. Z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów użytkownik ma możliwość zarządzania dostępnością schematów księgowych w centrach danej firmy. Szczegółowe informacje o udostępnianiu schematów księgowych w centrach znajdują się w artykule Dostępność obiektów – Obiekty.

Domyślny schemat księgowy dla typu dokumentu można zmienić z poziomu menu Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów poprzez zaznaczenie parametru w kolumnie Domyślny. Dla jednego typu dokumentu można określić tylko jeden domyślny schemat.

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane oraz dodatkowo:

 • [Dodaj dla dokumentów] – umożliwia dodanie schematów księgowych dla konkretnych typów dokumentów. Po wybraniu przycisku dostępna jest lista z typami dokumentów, dla których można zbudować schemat.
 • [Aktualizuj] – umożliwia przeniesienie schematów z poprzedniego okresu obrachunkowego. Dodawane są tylko schematy o symbolu nieistniejącym w danym okresie obrachunkowym.
Uwaga
Przenoszone są schematy księgowe, które mają przypisany dziennik istniejący w bieżącym okresie obrachunkowym.
 • [Importuj] – umożliwia import schematu z pliku z rozszerzeniem .xml
 • [Eksportuj] – umożliwia eksport schematu do pliku z rozszerzeniem .xml. Każdy z wyeksportowanych schematów zapisywany jest w odrębnym pliku o nazwie wskazanej przez użytkownika z dopisanym symbolem danego schematu.

Lista schematów księgowych składa się z kolumn:

 • Symbol
 • Nazwa
 • Typ dokumentu – informacja o typie dokumentu, dla którego został zbudowany dany schemat
 • Aktywny
 • Grupa dokumentów (domyślnie ukryta) – informacja o grupie dokumentów, dla której został zbudowany schemat, ustalana ma podstawie typu dokumentu. Dostępne wartości: Sprzedaż i zakup, Raporty kasowo/bankowe, Dokumenty różnic kursowych, Operacje kasowo/bankowe, Windykacyjne, Kompensaty.

Typy dokumentów podlegające księgowaniu:

Handlowe

Magazynowe

Handlowe sprzedaży


Faktury sprzedaży
Tax free – w p[olskiej wersji jezykowej
Korekta wartościowa faktury sprzedaży
Korekta ilościowa faktury sprzedaży
Korekta stawki VAT faktury sprzedaży
Paragon
Korekta wartościowa paragonu
Korekta ilościowa paragonu
Korekta stawki VAT paragonu
Nota kredytowa
Faktura VAT sprzedaży
Korekta faktury VAT sprzedaży
Zestawienie sprzedaży detalicznej
Korekta zestawienia sprzedaży detalicznej
Faktura zaliczkowa sprzedaży
Korekta wartościowa faktury zaliczkowej sprzedaży
Korekta kosztowa
Deprecjacja


Handlowe zakupu


Faktura zakupu
Korekta wartościowa faktury zakupu
Korekta ilościowa faktury zakupu
Korekta kosztów dodatkowych faktury zakupu
Faktura VAT zakupu
Korekta faktury VAT zakupu
Nota debetowa
Faktura zaliczkowa zakupu
Korekta wartościowa faktury zaliczkowej zakupu

Magazynowe wydania


Wydanie zewnętrzne
Korekta wartościowa wydania zewnętrznego
Korekta ilościowa wydania zewnętrznego
Korekta stawki VAT wydania zewnętrznego
Rozchód wewnętrzny
Korekta ilościowa rozchodu wewnętrznego
Przesuniecie międzymagazynowe -


Magazynowe przyjęcia


Przyjęcie zewnętrzne
Korekta wartościowa przyjęcia zewnętrznego
Korekta ilościowa przyjęcia zewnętrznego
Korekta kosztów dodatkowych przyjęcia zewnętrznego
Przyjęcie wewnętrzne
Korekta wartościowa przyjęcia wewnętrznego
Korekta ilościowa przyjęcia wewnętrznego
Przesunięcie międzymagazynowe +

Kasowo – bankowe

Finansowe

Raport kasowo – bankowy
Skonto
Operacja przychodowa
Operacja rozchodowa
Raport kasowo – bankowy
Skonto
Operacja przychodowa
Operacja rozchodowa

Środki trwałe

Otrzymanie środka trwałego
Likwidacja środka trwałego
Modyfikacja środka trwałego
Amortyzacja

 

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Dodatkowo na liście schematów dostępne są opcje filtrowania:

 • Typ dokumentu – umożliwia zawężenie listy schematów do wybranego typu dokumentu, dla którego schematy zostały zbudowane
 • Tylko aktywne – parametr domyślnie zaznaczony. Umożliwia zawężenie listy do schematów z zaznaczonym parametrem Aktywny.

Czy ten artykuł był pomocny?